Medlemsresan 2020 uppskjuten! 

Efter många överväganden har vi kommit till att det är bäst att uppskjuta Rågöresan till nästa sommar. Vi vill inte utsätta våra medlemmar för onödiga risker. Eftersom gemensamma resor och gemensamma upplevelser i Estland är en viktig del av vår verksamhet ska vi i stället försöka göra julresan litet mer omfattande.