Verksamheten

Kulturell verksamhet


Sällskapet Estlandsvännerna ordnar evenemang, programaftnar och resor som belyser estnisk kultur ur ett mångsidigt kulturhistoriskt och multikulturellt perspektiv.
 

Kultur

 

Humanitär verksamhet

 

PeeteliPeeteli

Vi arbetar också  med humanitära frågor. Gatubarnshemmet Peeteli i stadsdelen Kopli i Tallinn har varit under många år ett av våra viktigaste projekt. Peeteli är en central punkt för det tiotal barn som bor där och för de barn och familjer som nås av hemmets hjälp. De tidigare gatubarnen har blivit vuxna, gått i skola, fått ett jobb, en bostad och i många fall även familj och barn och lever i dag ett vanligt vardagsliv. Utan den start de fick hos Mati Sinisaar och hans team i gatubarnshemmet hade de med största sannolikhet gått under. 

 

 

S:t Mikael

S:t Mikael är den svenska församlingen i Tallinn. Under årens lopp har vi byggt upp en nära kontakt med församlingmedlemmarna och ordnat julfester och soppluncher för pensionärerna. I S:t Mikaels församlings lokaler verkar också en s.k. öppen förskola.