Aktuellt

 


Medlemsbrev - maj 2022

 

Sällskapet Estlandsvännerna

MEDLEMSBREV 6.5.2022

Bästa Estlandsvän!

Vid föreningen Estlandsvännerna r.f.:s årsmöte den 31 mars godkändes enhälligt styrelsens förslag att avregistrera föreningen Estlandsvännerna och i stället bilda ett icke-registrerat sällskap med samma namn. Den sittande styrelsen har fått i uppdrag att sköta verksamheten under övergångsperioden och Jan Owren har utsetts till likvidator för Estlandsvännerna r.f. Vår innerliga förhoppning är att medlemmarnas estlandsintresse på detta sätt ska kunna leva vidare med en enklare administration än en registrerad förening kräver. Vi hoppas också att verksamheten kan bedrivas i stort sett efter samma linjer som tidigare, om än i mindre skala. Ombildningen medför i alla fall vissa förändringar, de flesta av praktisk art.

Information och medlemsbrev
Webbplatsen och medlemsregistret (tjänster som köps) kommer att bibehållas i sin nuvarande form som informationskanaler ett år framåt och finansieras med föreningens återstående medel. Efter det får sällskapet ta ställning till saken på nytt. Breven till medlemmarna kommer ändå att i framtiden skickas enbart genom e-post. Det här blir det sista medlemsbrev som även går ut i pappersform till dem som inte registrerat någon e-postadress. Den som får det här brevet med utburen post, men har en e-postadress och vill fortsätta att få meddelanden från sällskapet, kan meddela adressen till ingegerd.nystrom@gmail.com.

Ekonomi och penninghantering
Föreningens konto, som är ett företagskonto, kommer att avslutas så snart det är praktiskt möjligt. I stället kommer vi vid behov att använda ett privat konto.

Peeteli
Stiftelsen 7:nde Mars Fonden har uppgivit att Peeteli själv kan ansöka om bidrag för verksamheten och hoppas att Estlandsvännerna vid behov kan bistå med hjälp vid ansökan. De månatliga bidragen kan betalas direkt till Peeteli på konto EE22 2200 2210 1410 2485. (HABAEEXXXX) Mottagare är Bethel´s Centre of pastoral Care.  Den som vill undvika avgiften för utlandsbetalningar kan betala in understödet på konto FI11 4055 0011 4504 30 med Ingegerd Nyström som mottagare. Därifrån skickas bidragen med jämna mellanrum till Peeteli. Observera alltså att du som månatlig bidragsgivare måste ändra kontot.

Medlemsresa 16 – 18 juli
Årets resa görs 16 - 18 juli till Tallinn och Nargö. Huvudprogrampunkten är den kyrkodag som söndagen den 17 juli ordnas på Nargö.  Estlandsvännerna är inbjudna att delta.

Vi startar lördagen den 16 juli med Viking Line kl. 10.30 från Skatudden. I Tallinn tar vi taxi till vårt hotell Nordic Forum, där vi lämnar vårt bagage. Därefter har vi ett gemensamt program på stan innan vi checkar in på allvar. Evenemangen för juli är ännu inte tillgängliga, men vi räknar med en utställning eller en konsert. Gemensam middag på kvällen.

På söndagen beger vi oss kl.9.15 till Lennusadam där båten till Nargö avgår kl.10.00. På Nargö blir det promenad eller biltransport till kapellet där högmässa hålls kl.12.00. Efter högmässan lunch i Gästhuset och sedan en lastbilsguidning på ön. Returen till Tallinn sker kl.18.00. Dagen avslutas med gemensam middag på hotellet.

På måndagen är förmiddagen fri för egna strövtåg i Tallinn. Det blir ev. möjligt med ett besök i Peeteli, beroende på hur sommarverksamheten ser ut där. Hemresan med Viking Amorella sker kl.14.00. Tillbaka i Helsingfors är vi kl.16.50.

Resan är litet lösare sammansatt än våra tidigare resor i allmänhet har varit. Detta innebär att deltagarna själva betalar de löpande utgifterna under resan, såsom t.ex. måltiderna och interna transporter i Tallinn och till Nargö.  I priset ingår enbart båtresan Helsingfors - Tallinn  tur och retur och hotellet.

Deltagarantalet blir mindre än tidigare. Vi har reserverat plats för 14 personer och anmälningarna beaktas i den ordning de kommer in. Anmälan görs till Ingegerd.nystrom@gmail.com senast måndagen den 13 juni. Då skall avgiften också vara betald på konto FI11 4055 0011 4504 30 (Ingegerd Nyström).

Vi bor på Hotel Nordic Forum, Viru Väljak 3.  Resan kostar i dubbelrum 180 euro/pers. och i enkelrum 315 euro.

Kommande program
Styrelsen planerar ett höstmöte med program. Då skall verksamhetsformerna och ansvarsfördelningen för det nya sällskapet diskuteras och fastställas. Vaktombyte ska ske och ansvarspersoner för det nya verksamhetsåret utses. Dessutom planeras en julresa i mitten av december.

 

Den tjänstgörande styrelsen  


Årsmötet 31.3.2022 

Estlandsvännerna r.f.:s årsmöte 2022 hölls den 31 mars kl. 18.00 på Lyceumklubben. Adress: Fredsgatan 7 E i Kronohagen. Föredragningslista i enlighet med stadgarna. 

Fri diskussion om upplösandet av föreningen Estlandsvännerna r.f (se nedan).

Mötet fattade ett enhälligt beslut om att upplösa den registrerade föreningen
Estlandsvännerna r.f., samt att grunda ett icke-registrerat sällskap. Namnförslag:
Sällskapet Estlandsvännerna. Den sittande styrelsen åtog sig att i samråd med likvidatorn Jan Owren avsluta föreningens verksamhet samt att starta upp det nya sällskapet.

--------------------------------------------

Till årsmötet 31.3.2022

Eventuellt upplösande av den registrerade föreningen Estlandsvännerna r.f. och bildande av en icke-registrerad sammanslutning:

När föreningen Estlandsvännerna grundades och registrerades var hjälpbehovet i Estland konkret. Det var viktigt att skapa en verksamhetsform som kunde operera under den dåvarande regimen. I dag ser Estland annorlunda ut och kan på ett annat sätt ta hand om sina egna problem. Tyngdpunkten i föreningens verksamhet har förskjutits från konkret hjälpverksamhet till i huvudsak kulturkontakter. De är inte mindre viktiga men de kräver kanske inte samma formella ram. 

En registrerad förening medför en tungrodd apparat. Det krävs årsmöten, protokoll, verksamhetsberättelser, bokföring och redovisningar av olika slag. Det har med åren blivit allt svårare att rekrytera medlemmar som kan och vill ta hand om föreningens administration. Frågan har uppstått om all den möda som läggs ner på pappersexercis motsvarar ett verkligt behov med tanke på verksamheten. Till saken hör givetvis också medlemmarnas åldersstruktur och svårigheten att rekrytera yngre medlemmar.

Redan år 2019 stod en framtidsdiskussion och en eventuell omstrukturering av föreningen på årsmötesagendan. Men sedan blev det pandemitider.  Tanken är att det för medlemmarna viktigaste, dvs. resorna och kulturkontakterna kunde fortsätta, men inom ett smidigare format i form av ett oregistrerat Estlandssällskap. 

Styrelsen föreslår därför för årsmötet 

- att den registrerade föreningen Estlandsvännerna upplöses

- att en icke-registrerad sammanslutning, ett Estlandssällskap bildas

 

ETT EV. ESTLANDSSÄLLSKAP
förslag

Organisation

Sällskapet är oregistrerat och medlemsförteckningen finns i form av en word- eller exelfil.

Sällskapet har ingen egen ekonomi och därför uppbärs ingen medlemsavgift. Traktering och andra omkostnader betalas per gång. Understöd och stipendier går direkt från beviljaren till Estland – inte via föreningen.

Ansvaret för sällskapets verksamhet cirkulerar. Årligen utses några personer som planerar verksamheten och vidtalar lämpliga personer att genomföra olika delar av den. 

Syfte

- att fördjupa medlemmarnas insikter i estnisk, framför allt estlandssvensk kultur

- att upprätthålla och förmedla kontakter till Estland

Verksamhet

- samkväm minst en gång per termin. 

- medlemsresor i mindre grupper enligt intresse och önskemål

 

ÖVERGÅNGSPERIOD   

Den nuvarande styrelsen åtar sig att avveckla Estlandsvännerna som registrerad förening och starta upp det mindre byråkratiska Estlandssällskapet. Styrelsen kommer också med reseförslag för sommaren 2022.

 

STYRELSEN

 


Julglöggen 2.12.2021 är inhiberad  

Den planerade julresan till Tallinn blev inte av på grund av det allt sämre coronaläget i Estland. Föreningen ämnade i stället ordna  en glöggafton på Lyceumklubben den 2 december. Med hänsyn till det allt svårare coronaläget anser vi det klokast att ställa in även julglöggen. Vi hoppas innerligt att år 2022 skall bli det år vi kan börja genomföra de program som nu under en lång tid lagts på is.

Styrelsen önskar alla medlemmar en fridfull och frisk jul!


Medlemsbrev - oktober 2021

Styrelsen har skickat ett medlemsbrev per e-post till de medlemmar som har meddelat sin e-postadress. Höstens medlemsbrev innehåller information om Medlemsavgiften 2021, Peeteli samt Julresan 12-13 december 2021. Medlemsbrevet finns också i arkivet på sidan
https://estlandsvannerna.fi/mera/arkiv/2021/ (mot slutet av året).

 


Estlandssvenskarnas Sång- och Dansfest 14.8.2021

Estlandssvenskarnas IV Sång- och Dansfest hölls lördagen 14.8.2021 på biskopsborgen i Hapsal, se

 

 

 


Stipendiaterna 2021 

Estlandsvännerna och Svenska Folkskolans Vänner har även 2021 utdelat stipendier till elever och lärare vid gymnasier i Estland med svenskundervisning. 

Vid Gustav Adolfs Gymnasium i Tallinn gavs elevstipendierna till Rainer Talvik, Karol-Liis Loik, Maria Aksiim och Edit Soosaar.

Vid Nuckö Gymnasium överlämnades elevstipendierna till Ingely Soovik, Mia Loviisa Kosarv, Karmen Vaikla och Talver Ulla. Jalles stipendium i gymnastik och idrott fick Karmen Pingas. 

 

Stipendiaterna från Gustav Adolfs Gymnasium i Tallinn 2021. 

 


Dubbelt årsmöte 26 maj 2021 

På grund av coronaepidemin blev årsmötet 2020 inhiberat och årsmötet 2021 har uppskjutits. Föreningens styrelse beslöt att kalla till ett dubbelt årsmöte onsdagen 26 maj 2021, antingen som ett fysiskt möte, eller som ett Zoom-möte om mötesrestriktionerna fortfarande gäller. Möteskallelsen skickades ut i slutet av april 2021. Mötet hölls som ett Zoom-möte med 15 deltagare. 

 


Kampanj för Peeteli gatubarnshem 

Med en liten månadsdonation kan vi alla göra en stor insats för gatubarnshemmet Peeteli i Tallinn. Nu har vi gjort det lätt att donera,
se -> Peeteli-kampanjen  
 


Tidigare aktiviteter, se arkivet t.ex.: 

 

-> Verksamheten 2020 

Medlemsbrev mars 2020 

Stipendiaterna 2020 

Medlemsbrev oktober 2020 

Medlemsbrev december 2020 

Styrelsemöten på Zoom 


-> Verksamheten 2019 

Årsmöte 21.3.2019 

Teaterbesök - Svek i Aiboland 

Stipendiaterna 2019 

Estlandsresan 30.8-1.9.2019 

30-års jubileum 30.10.2019 


-> Verksamheten 2018 

Estlands 100-årsjubileum 15.1.2018 

Årsmöte 5.4.2018 

Stipendiaterna 2018 

Återinvigningen av Nargö kapell 19.8.2018

Estlandsresan 24-26.8.2018 

Höstmöte 12.11.2018 

Julresa till Tallinn 13-14.12.2018 


-> Verksamheten 2017 

Medlemsbrev februari 2017 

Årsmöte 15 mars 2017 

Estlandsresan 1-3.9.2017 

Medlemsbrev oktober 2017

Nordisk julmarknad 


-> Verksamheten 2016 

Medlemsbrev februari 2016 

Årsmöte 31 mars 2016  

Stipendieutdelning i Nuckö

Estlandssvenskarnas sång- och dansfest

Resa till Estland i Karl Xll:s fotspår 19-21.8.2016 

Medlemsbrev oktober 2016 

Höstsamkvämet 9.11.2016


-> Till början av Aktuellt 

 

 

Kalender 2022

 

Årsmöte 31.3.2022

 

Medlemsresa 16-18.7.2022