Estlandsvännerna 

är ett sällskap för alla som intresserar sig för estnisk, särskilt estlandssvensk kultur och historia

 

Vid årsmötet 31.3.2022 fattades ett enhälligt beslut om att upplösa den registrerade föreningen Estlandsvännerna r.f., samt att grunda ett icke-registrerat sällskap:
Sällskapet Estlandsvännerna.

Vår verksamhet har två tyngdpunktsområden. Dels ordnar vi programaftnar och resor där den tidigare och nuvarande estlandssvenska kulturen ofta står i centrum. Dels arbetar vi med humanitära frågor med barnhemmet i Peeteli i Ta​llinn som det viktigaste projektet. Under årens lopp har vi också byggt upp en nära kontakt med den svenska S:t Mikaelsförsamlingen i Tallinn.

 

Senaste nytt, se Aktuellt 

Vill du Bli medlem ?

 

Webbplatsen uppdaterad
9.4.2024 / Caj Kortman 

 

 

 

 

Senaste nytt

 

Se Aktuellt