Estlandsvännernas historik 1989-2009

Nuckö gymnasium

Nuckö gymnasium inledde sin verksamhet år 1990 och genast i starten satsade man på undervisning i svenska. Genom inofficiella politiska diskussioner på högsta nivå mellan Estland och Finland kom undervisningsministeriet att bidra till att gymnasiet utvecklades till en nordisk oas. Ministeriet beslöt finansiera en treårig svensklärartjänst i Nuckö. Estlandsvännerna fungerade från första början som en fadder för svenskundervisningen genom att skaffa stipendier, böcker och tidningar och arrangera resor för eleverna till Finland. En viktig samarbetspartner och bidragsgivare i Finland var också Svenska folkskolans vänner. Undervisningsministeriets anslag för utlandslektoratet upphörde 1994 med omvandlades till ett projektbidrag för svenskundervisningen. Estlandsvännerna fungerade som mellanhand och administrerade den finländska lärarinsatsen mellan 1994 och 1998.

 

Den första studentkullen vid Nuckö gymnasium

 Svenskläraren Virve Kuula tillsammams med svenska kungaparet
och Estlands president Rüütel med fru i Nuckö gymnasium i april 1992


Virve Kuula

Den första finländska läraren som åkte till Nuckö var Virve Kuula från Helsingfors. Hon gjorde sig känd för sin pedagogiska metod – hon fäste lappar på alla föremål, ”stol”, ”bord”, ”tavla”, etc. och byggde på så sätt upp elevernas ordförråd. Det som hon inte avslöjade för någon var att hon både förstod och talade estniska – efter en snabbkurs i språket hemma i Finland innan hon åkte. De estniska eleverna gjorde snabba framsteg med sin svenska . Av de 23 elever som utexaminerades våren 1994 började sex studera svenska, fyra vid Tartu universitet och två vid Pedagogiska högskolan i Tallinn. Vid sidan av sin lärargärning gick Virve Kuula till historien i Nuckö genom att införa en elegant hattkultur. Hon sågs aldrig ute på byvägen utan att vara iförd någon av sina många stiliga hattar.

Barbara Halén

Hösten 1994 tog den nyutexaminerade modersmålsläraren Barbara Halén emot stafettpinnen och reste till Nuckö som svensklärare. Läs Barbaras berättelse om Nuckötiden här. Vårterminen 1995 besökte hon Finland tillsammans med tre kolleger och 30 elever. Efteråt kommenterade eleverna sina upplevelser så här.

Pauliina Mantsinen

Hösten 1995 tog Pauliina Mantsinen vid i Nuckö. Under Pauliinas tid kom Nuckö gymnasium att utvecklas till en internationell enklav på landsbygden i Birkas. Läs Pauliinas berättelse här.

Sedan 1998 har Nuckö gymnasium skött svenskundervisningen med inhemska krafter. Banden mellan Estlandsvännerna och skolan är dock fortfarande starka.

 

>>> Barbara Halén