Nuckö Gymnasium

Mellan åren 1989 och 1998 stödde Estlandsvännerna r.f. Nuckö Gymnasium, där lärare från Finland aktivt deltog i att bygga upp skolans svenskundervisning. Föreningen gick in i projektet med att rekrytera lärare och hjälpa dem att verka där, att skaffa läromedel, ordna klassbesök och möjligheter för enskilda estniska elever att vistas i Finland.

Under dessa år, då tre lärare avlöste varandra, förekom också ett livligt utbyte mellan Nuckö Gymnasium och ett flertal gymnasier i Svenskfinland.

Under hela denna tid var det undervisningsministeriet som stod för "våra" Nuckölärares löner. I slutet av 1990-talet hade den inhemska lärarutbildningen i Estland börjat bära frukt i och med att de första estniska svensklärarna utexaminerades i Tallinn och Tartu.