2023

Medlemsbrev - februari 2023


Bästa Estlandsvän!

Vi önskar er alla en god fortsättning på år 2023

I samband med sällskapets julresa besökte ett par av oss Peeteli. Som julhälsning hade vi med oss ett par stora kassar med godis som resenärerna donerat. Före avresan hade vi också betalat in 550 euro, som influtit som månadsdonationer under höstens lopp.

Resan inföll efter ett av de snöoväder som i december drabbade både Tallinn och Helsingfors. Ute på stan var det glashalt och ett förfärligt plumsande i den lössnö som täckte isen. Peetelis trottoar och gårdsplan var däremot välskottade och lätta att ta sig fram på. Mati berättade att det var barnen som skötte snöskottningen. Samtalet vid kaffebordet handlade inte bara om det gångna året, också äldre hjärtskärande öden väcktes till liv. Peetelibarnens historier finns alla samlade i Matis dator med text och bilder. En av de svåraste frågorna just nu är att barnen lätt kommer i kläm mellan sina föräldrars och det estniska samhällets syn på Ryssland. Föräldrarna med oftast dåliga kunskaper i estniska hänförs av den ryska propagandaapparaten, medan barnen rör sig i miljöer med andra värderingar.

Besöket aktualiserade också frågan om månatliga stöd till Peeteli. I och med att föreningen avregistrerades och övergick till ett sällskap utan officiell bokföring stängdes också föreningens konto. Bidragsgivarna måste nu välja mellan att betala direkt till Peeteli (utlandsavgift) eller via ett inhemskt aktiakonto. Vi misstänker att en del bidragsgivare i den vevan tappade bort sig och glömde att ändra kontonummer. Vi hoppas ändå att Sällskapet Estlandsvännerna även i fortsättningen ska ha möjlighet att understödja verksamheten i Peeteli. Det är en relativt småskalig verksamhet där även små bidrag gör konkret nytta. Det är också en verksamhet som vi har god insikt i och kan följa med på nära håll. I Peeteli fostras barnen till ansvarskännande medborgare. Peeteli försöker också involvera föräldrarna i satsningen på barnens framtid. Verksamheten 2022 framgår av julbrevet från Peeteli (bilaga).

Vi hoppas därför att bidragsgivare som oavsiktligt ramlat bort och givetvis även nya vill gå in för att månatligen betala en liten slant till Peeteli. Det sker alltså på följande sätt.

Direkt: EE22 2200 2210 1410 2485 Bethel´s Centre of pastoral Care

Via: FI11 4055 0011 4504 30 ( Ingegerd Nyström) Skriv Peeteli i meddelandefältet.

Ingegerd

--------------------------------------


Medlemsbrev - mars 2023

 

Bästa Estlandsvän!

Aktuellt

Välkommen på samkväm måndagen den 17 april kl.15.00. Sällskapet gästas då av doktor Katri Vallaste som (på finska) berättar om hur det var att vara barn i Sovjet-Estland. För övrigt hoppas vi på en trevlig samvaro och givande diskussioner vid ett glas vin och litet tilltugg. Samkvämet hålls på Lyceumklubben, Fredsgatan 7 E och vi uppbär 10 euro för salshyra och traktering.

En sommarutfärd till Tallinn är under planering.

30.6 – 2.7 ordnas en dans- och sångfest – Noorte laulu-ja tantsipidu - i Tallinn. Festivalen syns på stan, men varje dag ordnas också ett stort publikevenemang som kräver biljett. Vi har tänkt oss att delta i ett av evenemanngen och blivit rekommenderade att i så fall välja öppningsfesten fredagen den 30 juni. Den inleds med en parad på stan varefter alla deltagare tågar in på festplatsen Kalevi keskstadion för sina uppträdanden. Det finns biljetter i olika prisklasser, men de dyraste (69 euro) garanterar att man både ser och hör bra. Biljetterna måste köpas i mycket god tid och därför måste vi få veta om det i sällskapet finns intresse för en sådan utfärd. Öppningsfesten börjar kl. 19.00 och det skulle alltså bli en resa med en övernattning. Priset för båtresa, hotell och festbiljett blir ca 200 euro. Övriga utgifter betalas på plats. För att vi ska kunna gå vidare med planeringen behöver vi så snart som möjligt veta hur många som är intresserade. Den som är intresserad av att följa med ska alltså snarast, men senast måndagen den 13 mars göra en preliminär anmälan till ingegerd.nystrom@gmail.com. Vi kan skaffa biljetter bara för ett garanterat antal deltagare. Vi hoppas det finns intresse för denna form av estnisk kultur.

Karin och Ingegerd

-----------------------------------------------------

Programkväll 17.4.2023

 

Måndagen 17.4.2023 hölls ett samkväm på Lyceumklubben, Fredsgatan 7, där doktor Katri Valaste skulle berätta om hur det var att vara barn i Sovjet-Estland. Föredraget blev tyvärr inhiberat på grund av sjukdom. Programmet ersattes av Carita Rosenberg-Wolf, som berättade om tidigare estlandsresor med bilder från bildgalleriet, se https://www.estlandsvannerna.fi/mera/bildgallerier/ . För info om resorna se också https://www.estlandsvannerna.fi/mera/resorna/ .

 

 

 


Lucia-resa till Tallinn 13-14 dec. 2023

I år planerar vi ett luciabesök i St Mikaels församling på luciadagen onsdagen den 13 december. Församlingen ordnar varje år en luciafest i kyrkan, med bl.a. luciatåg, barnkör och efterföljande luciakaffe. Festen börjar kl. 18.00 och besöket kräver alltså en övernattning. Vi har bokat båtresa och hotell för 12 deltagare och platserna besätts i anmälningsordning. Vi startar den 13 december kl. 10.30 med Viking Line och beräknas vara framme kl.13.00. Vi bor på Nordic Hotel Forum.

Hem kommer vi följande dag kl.17.00 från Tallinn och beräknas vara i Helsingfors kl.19.30. Vi kommer att boka bord för en gemensam måltid på någon trevlig restaurang i Tallinn före luciafesten. På återresan har vi beställt julbord ombord. Hela kalaset kostar för två personer i dubbelrum 261 euro och för den som vill ha eget rum 193 euro. I priset ingår båtresorna med bagagehytt, hotellet och julbordet på hemresan. Övriga transporter och den gemensamma måltiden betalas på plats.

Anmälning görs per e-post ingegerd.nystrom(a)gmail.com senast den 10 november. Då skall resan också vara betald. Efter det är alla anmälningar bindande. Betalningen sker på konto FI11 4055 0011 4504 30 (Ingegerd Nyström) Av anmälan skall framgå födelsedatum, kontaktuppgifter och ev. rumskamrat.

Vi hoppas att det ska finnas intresse för en julresa. Om ni har förslag på programpunkter i Helsingfors eller andra resmål så tas alla initiativ emot med tacksamhet.

Karin och Ingegerd