2022


Årsmötet 31.3.2022

Estlandsvännerna r.f.:s årsmöte 2022 hölls den 31 mars kl. 18.00 på Lyceumklubben. Adress: Fredsgatan 7 E i Kronohagen. Föredragningslista i enlighet med stadgarna. 

Fri diskussion om upplösandet av föreningen Estlandsvännerna r.f (se nedan).

Mötet fattade ett enhälligt beslut om att upplösa den registrerade föreningen
Estlandsvännerna r.f., samt att grunda ett icke-registrerat sällskap. Namnförslag:
Sällskapet Estlandsvännerna. Den sittande styrelsen åtog sig att i samråd med likvidatorn Jan Owren avsluta föreningens verksamhet samt att starta upp det nya sällskapet.

 --------------------------------------------

Till årsmötet 31.3.2022

Eventuellt upplösande av den registrerade föreningen Estlandsvännerna r.f. och bildande av en icke-registrerad sammanslutning:

När föreningen Estlandsvännerna grundades och registrerades var hjälpbehovet i Estland konkret. Det var viktigt att skapa en verksamhetsform som kunde operera under den dåvarande regimen. I dag ser Estland annorlunda ut och kan på ett annat sätt ta hand om sina egna problem. Tyngdpunkten i föreningens verksamhet har förskjutits från konkret hjälpverksamhet till i huvudsak kulturkontakter. De är inte mindre viktiga men de kräver kanske inte samma formella ram. 

En registrerad förening medför en tungrodd apparat. Det krävs årsmöten, protokoll, verksamhetsberättelser, bokföring och redovisningar av olika slag. Det har med åren blivit allt svårare att rekrytera medlemmar som kan och vill ta hand om föreningens administration. Frågan har uppstått om all den möda som läggs ner på pappersexercis motsvarar ett verkligt behov med tanke på verksamheten. Till saken hör givetvis också medlemmarnas åldersstruktur och svårigheten att rekrytera yngre medlemmar.

Redan år 2019 stod en framtidsdiskussion och en eventuell omstrukturering av föreningen på årsmötesagendan. Men sedan blev det pandemitider.  Tanken är att det för medlemmarna viktigaste, dvs. resorna och kulturkontakterna kunde fortsätta, men inom ett smidigare format i form av ett oregistrerat Estlandssällskap. 

Styrelsen föreslår därför för årsmötet 

- att den registrerade föreningen Estlandsvännerna upplöses

- att en icke-registrerad sammanslutning, ett Estlandssällskap bildas

 

ETT EV. ESTLANDSSÄLLSKAP
förslag

Organisation

Sällskapet är oregistrerat och medlemsförteckningen finns i form av en word- eller exelfil.

Sällskapet har ingen egen ekonomi och därför uppbärs ingen medlemsavgift. Traktering och andra omkostnader betalas per gång. Understöd och stipendier går direkt från beviljaren till Estland – inte via föreningen.

Ansvaret för sällskapets verksamhet cirkulerar. Årligen utses några personer som planerar verksamheten och vidtalar lämpliga personer att genomföra olika delar av den. 

Syfte

- att fördjupa medlemmarnas insikter i estnisk, framför allt estlandssvensk kultur

- att upprätthålla och förmedla kontakter till Estland

Verksamhet

- samkväm minst en gång per termin. 

- medlemsresor i mindre grupper enligt intresse och önskemål

 

ÖVERGÅNGSPERIOD   

Den nuvarande styrelsen åtar sig att avveckla Estlandsvännerna som registrerad förening och starta upp det mindre byråkratiska Estlandssällskapet. Styrelsen kommer också med reseförslag för sommaren 2022.

 

STYRELSEN

 


Medlemsbrev - maj 2022

 

Sällskapet Estlandsvännerna

MEDLEMSBREV 6.5.2022

 

Bästa Estlandsvän!

Vid föreningen Estlandsvännerna r.f.:s årsmöte den 31 mars godkändes enhälligt styrelsens förslag att avregistrera föreningen Estlandsvännerna och i stället bilda ett icke-registrerat sällskap med samma namn. Den sittande styrelsen har fått i uppdrag att sköta verksamheten under övergångsperioden och Jan Owren har utsetts till likvidator för Estlandsvännerna r.f. Vår innerliga förhoppning är att medlemmarnas estlandsintresse på detta sätt ska kunna leva vidare med en enklare administration än en registrerad förening kräver. Vi hoppas också att verksamheten kan bedrivas i stort sett efter samma linjer som tidigare, om än i mindre skala. Ombildningen medför i alla fall vissa förändringar, de flesta av praktisk art.

Information och medlemsbrev
Webbplatsen och medlemsregistret (tjänster som köps) kommer att bibehållas i sin nuvarande form som informationskanaler ett år framåt och finansieras med föreningens återstående medel. Efter det får sällskapet ta ställning till saken på nytt. Breven till medlemmarna kommer ändå att i framtiden skickas enbart genom e-post. Det här blir det sista medlemsbrev som även går ut i pappersform till dem som inte registrerat någon e-postadress. Den som får det här brevet med utburen post, men har en e-postadress och vill fortsätta att få meddelanden från sällskapet, kan meddela adressen till ingegerd.nystrom@gmail.com.

Ekonomi och penninghantering
Föreningens konto, som är ett företagskonto, kommer att avslutas så snart det är praktiskt möjligt. I stället kommer vi vid behov att använda ett privat konto.

Peeteli
Stiftelsen 7:nde Mars Fonden har uppgivit att Peeteli själv kan ansöka om bidrag för verksamheten och hoppas att Estlandsvännerna vid behov kan bistå med hjälp vid ansökan. De månatliga bidragen kan betalas direkt till Peeteli på konto EE22 2200 2210 1410 2485. (HABAEEXXXX) Mottagare är Bethel´s Centre of pastoral Care.  Den som vill undvika avgiften för utlandsbetalningar kan betala in understödet på konto FI11 4055 0011 4504 30 med Ingegerd Nyström som mottagare. Därifrån skickas bidragen med jämna mellanrum till Peeteli. Observera alltså att du som månatlig bidragsgivare måste ändra kontot.

Medlemsresa 16 – 18 juli
Årets resa görs 16 - 18 juli till Tallinn och Nargö. Huvudprogrampunkten är den kyrkodag som söndagen den 17 juli ordnas på Nargö.  Estlandsvännerna är inbjudna att delta.

Vi startar lördagen den 16 juli med Viking Line kl. 10.30 från Skatudden. I Tallinn tar vi taxi till vårt hotell Nordic Forum, där vi lämnar vårt bagage. Därefter har vi ett gemensamt program på stan innan vi checkar in på allvar. Evenemangen för juli är ännu inte tillgängliga, men vi räknar med en utställning eller en konsert. Gemensam middag på kvällen.

På söndagen beger vi oss kl.9.15 till Lennusadam där båten till Nargö avgår kl.10.00. På Nargö blir det promenad eller biltransport till kapellet där högmässa hålls kl.12.00. Efter högmässan lunch i Gästhuset och sedan en lastbilsguidning på ön. Returen till Tallinn sker kl.18.00. Dagen avslutas med gemensam middag på hotellet.

På måndagen är förmiddagen fri för egna strövtåg i Tallinn. Det blir ev. möjligt med ett besök i Peeteli, beroende på hur sommarverksamheten ser ut där. Hemresan med Viking Amorella sker kl.14.00. Tillbaka i Helsingfors är vi kl.16.50.

Resan är litet lösare sammansatt än våra tidigare resor i allmänhet har varit. Detta innebär att deltagarna själva betalar de löpande utgifterna under resan, såsom t.ex. måltiderna och interna transporter i Tallinn och till Nargö.  I priset ingår enbart båtresan Helsingfors - Tallinn  tur och retur och hotellet.

Deltagarantalet blir mindre än tidigare. Vi har reserverat plats för 14 personer och anmälningarna beaktas i den ordning de kommer in. Anmälan görs till Ingegerd.nystrom@gmail.com senast måndagen den 13 juni. Då skall avgiften också vara betald på konto FI11 4055 0011 4504 30 (Ingegerd Nyström).

Vi bor på Hotel Nordic Forum, Viru Väljak 3.  Resan kostar i dubbelrum 180 euro/pers. och i enkelrum 315 euro.

Kommande program
Styrelsen planerar ett höstmöte med program. Då skall verksamhetsformerna och ansvarsfördelningen för det nya sällskapet diskuteras och fastställas. Vaktombyte ska ske och ansvarspersoner för det nya verksamhetsåret utses. Dessutom planeras en julresa i mitten av december.

 

Den tjänstgörande styrelsen   

 

Medlemsbrev - september 2022

Bästa Estlandsvän!

Den registrerade föreningen Estlandsvännerna är nu ett avslutat kapitel. Föreningen
har lagts ner i enlighet med gällande regler. Anmälan har gjorts till Patent- och
registerstyrelsen, som också bekräftat nedläggningen. Bankkontot i föreningens
namn har avslutats och eventuella penningtransaktioner sköts numera genom ett
privat konto. Föreningens ganska omfattande arkiv, inklusive alla dokument som
berör nedläggningen har placerats hos Svenska Litteratursällskapet. I samband med
detta arbete har den tjänstförättande styrelsen många gånger förundrat sig över hur
mycket föreningen faktiskt uträttat och vilket brett kontaktnät den har haft. Men vi har
samtidigt konstaterat att föreningen uppenbarligen uppfyllt sitt ursprungliga syfte och
att det var dags att låta verksamheten ta nya former. Vi hoppas att den glada och
optimistiska anda som präglat föreningen skall leva vidare i det nya Sällskapet
Estlandsvännerna.

Höstens program
Under hösten ordnar Sällskapet Estlandsvännerna dels en kulturkväll med föredrag
och dels en julresa till Tallinn.


Kulturkvällen hålls onsdagen den 2 november kl. 18.00 på Lyceumklubben,
Fredsgatan 7 E i Kronohagen. Kvällens föredragshållare är Pär Stenbäck som talar
om Estland, Ukraina och Ryssland. Efter föredraget är det fri samvara med vin och
tilltugg. För serveringen debiteras 10 euro. Under kvällen ska också sällskapets
framtida verksamhet diskuteras


Julresan till Tallinn ordnas den 15 – 16 december. Vi startar torsdagen den 15
december med Viking Line från Skatudden kl.10.30.Vi bor på Nordic Hotel Forum,
mitt i centrum. På eftermiddagen äter vi en gemensam måltid på Rataskaevu 16 och
på kvällen går vi på julkonsert med operans orkester i Jaani kirik, Orkestern framför
bl.a. Bachs kantat Magnificat. Dirigent är Arvo Valmer. På fredagen har vi tid att njuta
av julstämningen på stan. Då kan vi också ordna någon gemensam programpunkt
enligt överenskommelse. Hemfärden sker kl. 17.30. Vi hoppas kunna äta julbord
(27euro) ombord. Vi står i kö.


Resan kostar 117 euro per person i dubbelrum och 175 euro i enkelrum. I priset
ingår båtresorna, hotellet och konsertbiljetten. Restaurangmåltiden betalas på plats
och julbordet när vi får det bekräftat (närmare anvisningar senare). Vi har reserverat
ett mycket begränsat antal platser, så den som vill komma med ska vara ute i god tid.
Anmälningar med namn, fördelstid och kontaktuppgifter till Rigmor Åminne
rigmor.aminne(ä)gmail.com senast 10.11. Betalning senast 15.11 på konto
FI11 4055 0011 4504 30 (Ingegerd Nyström). Skriv julresan i meddelandefältet.

 

Kulturkväll 2.11.2022 med Per Stenbäck

En kulturkväll hölls onsdagen den 2 november kl. 18.00 på Lyceumklubben,
Fredsgatan 7 E i Kronohagen. Kvällens föredragshållare varr Pär Stenbäck som talade
om Estland, Ukraina och Ryssland. Efter föredraget ställdes ett antal frågor som ledde till diskussioner. Därefter var det fri samvaro med vin och tilltugg.

 

 


 

Julresan till Tallinn den 15-16.12.2022

Torsdagen den 15 december samlades 12 glada resenärer i Viking Lines terminal på Skatudden för att åka till Tallinn. I Tallinn bodde vi i centrum på hotell Nordic Hotel Forum.

Efter att ha checkat in på hotellet, gick vi för att inta en gemensam måltid på ”Rataskaevu 16.” En mycket populär restaurang av såväl Tallinnbor som turister. God mat samt trevlig och artig personal. Efter middagen följde kvällens höjdpunkt. Julkonserten i Jaani Kiriks (Johannes/ S:t John's kyrka) kyrka med Estlands nationaloperas kör, orkester och solister under ledning av Arvo Volmar, som har gjort stor internationell karriär. Förutom musik av J.S. Bach framfördes även kända julsånger, som Adolphe Adams ”O, helga natt”, Irving Berlins ”White Christmas” och Franz Grubers ”Stilla Natt.”

På fredagen skildes sällskapet åt. En del åkte till Peeteli, för att höra om nuläget och överlämna julgodis, som vi hade med oss från färjan till Tallinn. Några besökte S:t Mikaels församling och resten njöt av julstämningen på stan. På kvällen under hemfärden åt vi alla tillsammans av det goda julbordet på båten. När vi anlänt till Helsingfors önskade vi varandra ”God jul, gott nytt år” och på återseende inför kommande resor.

Bodil Liljeberg

 

Julkonsert i Jaani Kirik kyrkan i Tallinn.

 

Decembervy i Tallinn.

 

Varm glögg i gamla stan i Tallinn.