2021

Dubbelt årsmöte 26 maj 2021 

På grund av coronaepidemin blev årsmötet 2020 inhiberat och årsmötet 2021 har uppskjutits. Föreningens styrelse beslöt att kalla till ett dubbelt årsmöte onsdagen 26 maj 2021, antingen som ett fysiskt möte, eller som ett Zoom-möte om mötesrestriktionerna fortfarande gäller. Möteskallelsen skickades ut i slutet av april 2021. Mötet hölls som ett Zoom-möte med 15 deltagare. 

 

Årsmötet 26.5.2021 hölls på Zoom.


Stipendiaterna 2021 

Estlandsvännerna och Svenska Folkskolans Vänner har även 2021 utdelat stipendier till elever och lärare vid gymnasier i Estland med svenskundervisning. 

Vid Gustav Adolfs Gymnasium i Tallinn gavs elevstipendierna till Rainer Talvik, Karol-Liis Loik, Maria Aksiim och Edit Soosaar.

Vid Nuckö Gymnasium överlämnades elevstipendierna till Ingely Soovik, Mia Loviisa Kosarv, Karmen Vaikla och Talver Ulla. Jalles stipendium i gymnastik och idrott fick Karmen Pingas. 

 

Stipendiaterna från Gustav Adolfs Gymnasium i Tallinn 2021. 

 


Estlandssvenskarnas Sång- och Dansfest 14.8.2021

Estlandssvenskarnas IV Sång- och Dansfest hölls lördagen 14.8.2021 på biskopsborgen i Hapsal, se

 

 

 


Medlemsbrev, oktober 2021

Bästa Estlandsvän!

Efter alla ofrivilliga inhiberingar och återbud hoppas vi nu komma igång med vår ordinarie verksamhet. Nu öppnas samhället snabbt, men då styrelsen planerade höstens verksamhet rådde fortfarande restriktioner när det gällde sammankomster. Vi beslöt därför att ta det säkra före det osäkra och låta den traditionella julresan bli höstens enda sammankomst. Vi hoppas få se så många som möjligt av er då.

Medlemsavgiften

På årsmötet i maj fastslogs medlemsavgiften till 25 euro. Den betalas in på konto FI56 4055 4650 0097 96 med referensen 1274. Det här är en betalningsuppmaning och det kommer inte att skickas ut någon separat faktura. Trots att verksamheten legat nere har föreningen ändå haft löpande utgifter för bank, ADB och en del postning. Ekonomin börjar därför bli ansträngd. Styrelsen hoppas att alla bemödar sig om att betala medlemsavgiften, helst inom 30 dagar.

Peeteli

Verksamheten i Peeteli har givetvis, liksom all annan samhällelig verksamhet lidit av coronakrisen. Många barn ställdes inför det svåra valet att antingen vara enbart hemma eller att bo helt på internatet, eftersom de inte kunde röra sig fritt mellan hemmet och dagcentret. Peeteli har satsat mycket på att ge barnen meningsfulla upplevelser och kontakter även under krisen. Estlandsvännerna fick också i år ett bidrag på 10 000 euro från Stiftelsen 7:nde Mars Fonden som betalades ut på våren. Föreningen kommer att göra ytterligare en utbetalning i början av december av de medel som samlats genom månadsbidragen och andra donationer. Om du vill hjälpa till med att trygga verksamheten i Peeteli kan du betala in ett understöd på konto FI56 4055 4650 0097 96, referens 1245 eller börja ge något litet månadsbidrag.Vi kommer att besöka Peetelii samband med julresan Det skulle vara trevligt att förutom med det sedvaniga julgodiset kunna önska Peeteli god jul också med ett konkret understöd.

Julresa 12 – 13 december

Årets julresa äger rum 12-13 december med inkvartering på hotell Palace som ligger mycket centralt på Vabaduse Väljak 3, alltså vid Frihetstorget. Vi startar söndagen den 12 från västra hamnen med m/s Finlandia kl. 9.00. Från båten beger vi oss raka vägen till S:t Mikaelskyrkan där vi deltar i högmässan. Efter högmässan blir det kyrkkaffe som Estlandsvännerna bjuder på. Efter det tar vi oss till hotellet där vi checkar in och hämtar andan. Här finns också tid för en tur på stan. Klockan 18 samlas vi för en gemensam middag på någon trevlig restaurang. Middagen betalas på plats och ingår inte i deltagaravgiften. På måndagen gästar vi luciafesten i Gustav Adolfs gymnasiet. Den börjar kl. 9.50. Efter det kan den som så önskar följa med till Peeteli, där vi får höra om de gångna åren och nuläget. Då kommer vi också att överlämna det julgodis som vi brukar förse oss med på färjan till Tallinn. Båten hem avgår kl.18.30. Vi äter en gemensam julbuffé på vägen. Den ingår i priset. Tillbaka i Helsingfors är vi kl. 21.00.

Priset för resan är 104 euro per person i dubbelrum och 144 i enkelrum. Anmälan till Ingegerd Nyström; ingegerd.nystrom@gmail.com eller Skeppsredaregatan 3 A 4, 00140 Helsingfors. Av anmälan ska framgå alla relevanta kontaktuppgifter och födelsedatum (rederiets krav). Anmäl er gärna så snart som möjligt, men senast den 8 november. Då ska också resan vara betald på konto FI56 4055 4650 0097 96, referens 1232. Alla deltagare kommer att få ett resebrev med uppgifter om samling och liknande.

Ha en skön höst

Vi ses i december

STYRELSEN

 


Julglögg 2.12.2021

Den planerade julresan till Tallinn blir inte av på grund av det allt sämre coronaläget i Estland. Föreningen ordnar i stället en glöggafton på Lyceumklubben den 2 december kl.18.00. Adress: Fredsgatan 7 E, Kronohagen. Kvällen gästas av fil.dr Katri Vallaste som berättar om hur det var att växa upp i Estland under 1980-talet. Vi hoppas få träffa många estlandsvänner för en gemytlig samvara.

 

 

Julglöggen 2.12.2021 är inhiberad  

Den planerade julresan till Tallinn blev inte av på grund av det allt sämre coronaläget i Estland. Föreningen ämnade i stället ordna  en glöggafton på Lyceumklubben den 2 december. Med hänsyn till det allt svårare coronaläget anser vi det klokast att ställa in även julglöggen. Vi hoppas innerligt att år 2022 skall bli det år vi kan börja genomföra de program som nu under en lång tid lagts på is.

Styrelsen önskar alla medlemmar en fridfull och frisk jul!