2020 


Medlemsbrev mars 2020

Bästa Estlandsvän! 

Verksamheten under år 2020 kommer att som vanligt inledas med årsmötet. I augusti ordnas den årliga resan som denna gång går till Rågöarna.

Årsmöte 30.3 kl.18
Årsmötet hålls den 30 mars kl.18.00 på Lyceumklubben, Fredsgatan 7 E. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Se bilaga. Efter mötet berättar vår medlem Bosse Ahlnäs om sina erfarenheter av de estniska öarna, bland dem Rågöarna som är målet för årets resa. Efter föredraget följer fri samvaro med servering. För ett glas vin med tilltugg uppbärs 10 euro. Föreningens kort finns till salu.

Peeteli
Vi har tacksamt noterat att det bidrag till Peeteli som föreningens medlemmar betalar in under året var det största någonsin, dvs 4 325 euro. Peeteli satsar ännu mer än tidigare på utbildning för sina skyddslingar och inga medel som går till Peeteli är bortkastade. Betala alltså en slant till Peeteli när du kan eller ännu hellre, bli månadsgivare. Många små summor blir ganska lätt en stor summa. Bidrag till Peeteli betalas in på föreningens konto FI56 4055 4650 0097 96, referens 1245.

Årets resa 22 – 24 augusti
Sommarens resa går till Rågöarna. Det är ett mål som länge hägrat för Estlandsvännerna men det har hittills varit alltför krångligt för grupper att ta sig dit. Nu har det ändå blivit möjligt att göra dagsutflykter med lunch.
     Resan startar lördagen den 22 augusti med Eckerö Line kl 9.00. Från Tallinn kör vi till Laulasmaa där vårt första stopp blir vid Arvo Pärt Centret. Arvo Pärt är en av Estlands mest kända tonsättare. Kaffepaus på egen bekostnad. Efter en rundtur med guide i Laulasmaa checkar vi in på vårt hotell Laulasmaa Spa.  Vi äter gemensam buffémiddag.
     På söndagen gör vi en heldags utfärd till Rågöarna. Överfarten sker antagligen med en mindre båt i två omgångar. Vi får bekanta oss med öarnas natur och historia och höra om de estlandssvenskar som en gång bodde där. Vi transporteras på sedvanligt ö-vis på traktorflak. I utfärden ingår en lätt lunch. Med tanke på överfarten måste vi göra en väderreservation, men vi ska hoppas det inte blir alltför dåligt. Efter utfärden äter vi middag på hotellets restaurang Wicca.
     På måndagen checkar vi ut 9.30 och åker till Paldiski där vi bl.a. besöker bildhuggaren Amandus Adamsons muséum och Pakri fyr. Vi äter en lätt lunch innan vi fortsätter till Keila-Joa slott och dess vattenfall. Efter det styr vi kosan till Tallinn där båten hem avgår 18.30. Gemensam buffémiddag ombord.
     Resan kostar 445 euro i dubbelrum och 550 euro i enkelrum. Anmälan senast 15 maj helst per e-post (ingegerd.nystrom(å)gmail.com), annars skriftligen (Ingegerd Nyström Skeppsredaregatan 3 A 4, 00140 HFORS). Ange namn, födelsedata, rumsönskemål samt kontaktuppgifter. Anmälningsavgiften 100 euro betalas senast 15.5 och den resterande summan 30.6 på konto FI56 4055 4650 0097 96, referens 1232. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka vid förfall.

Nya styrelsemedlemmar
Estlandsvännernas nuvarande styrelse har bibehållits oförändrad under många år. Styrelsen har upplevt sitt arbete som meningsfullt och roligt och samarbetet har fungerat bra. Detta hindrar inte att status qvo har varat alltför länge. I år står vi på allvar inför behovet att hitta två personer som är villiga att engagera sig mera aktivt i föreningens verksamhet. Hittills har styrelsens sonderingar stött på patrull. Vi hoppas ändå att det bland föreningens 141 medlemmar ska finnas några som är villiga att aktivt ta del i planeringen av verksamheten och att sköta praktiska ärenden. Bland det roligaste med styrelsearbetet är att man kommer i närmare kontakt med våra estniska vänner. Om du vill bidra till att föreningen fortsätter att vara en aktiv förening kan du anmäla ditt intresse till Ingegerd. Det är ingen skam att anmäla sig själv. Om du inte själv kan ställa upp kan du hjälpa till genom att värva någon av dina vänner i föreningen. Vi behöver förslag före årsmötet! Om vi inte lyckas bibehålla en aktiv styrelse finns det risk för att föreningen dör sotdöden.

OBSERVERA DESSUTOM!!
Det finlandssvenska webbhuset där Estlandsvännerna är kund har förnyat sina program, bl.a. programmet för medlemsregistret. Det här har medfört konsekvenser för användningen av era e-postadresser. Programmet kräver, i enlighet med gällande bestämmelser för datasekretess, att adressaten godkänt att adressen används för föreningens information. Det enda sättet att godkänna användningen är att göra det genom programmets standardförfrågan. Den 22 januari skickades förfrågan till alla adresser som fanns i registret. Centralt i meddelandet finns en blå ruta där det står ”klicka här för att godkänna”. Den som ännu inte vågat klicka kan leta fram meddelandet och godkänna användningen eller vänta på nästa uppmaning som kommer inom kort. Den som vill ändra sin adress kan göra det genom att svara på meddelandet som på ett vanligt brev. Svaret kommer till avsändaradressen, dvs. till Ingegerd Nyström. Den nya adressen förs in och sedan kommer ett nytt standardbrev med begäran om bekräftelse.
      Det skulle vara en stor kostnadsbesparing om föreningen kunde börja använda e-post i större utsträckning. Informationsgången skulle också bli snabbare. Den som inte fått någon förfrågan saknar uppenbarligen e-postadress i registret. Var i så fall snäll och skicka den till ingegerd.nystrom(å)gmail.com så snart som möjligt. Om du är osäker går det också bra att kolla med Ingegerd. Vi är införstådda med att alla medlemmar inte har e-post.

Vi hoppas få se många av er på årsmötet 30.3

STYRELSEN

 


Årsmötet 2020 är framskjutet !  

Årsmötet hålls på Lyceumklubben, Fredsgatan 7 E. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.  Efter mötet berättar vår medlem Bosse Ahlnäs om sina erfarenheter av de estniska öarna, bland dem Rågöarna som är målet för årets resa. Efter föredraget följer fri samvaro med servering. För ett glas vin med tilltugg uppbärs 10 euro. Föreningens kort finns till salu.

 


Medlemsresan 2020 uppskjuten! 

Efter många överväganden har vi kommit till att det är bäst att uppskjuta Rågöresan till nästa sommar. Vi vill inte utsätta våra medlemmar för onödiga risker. Eftersom gemensamma resor och gemensamma upplevelser i Estland är en viktig del av vår verksamhet ska vi i stället försöka göra julresan litet mer omfattande. 


Stipendiaterna 2020 

Estlandsvännerna och Svenska Folkskolans Vänner har även 2020 utdelat stipendier till elever och lärare vid gymnasier i Estland med svenskundervisning. 

Vid Gustav Adolfs Gymnasium i Tallinn gavs elevstipendierna till Ingebrit Vahe, Nele Novek, Eglyd Marion Hirv och Helena Katrina Haltunen. 

Vid Nuckö Gymnasium överlämnades elevstipendierna till Iris Johanna Kreen, Ilona Falk, Andra Paeste och Kätlin Kippar. Jalles stipendium i gymnastik och idrott fick Piia Marie Leesme.

 

Stipendiaterna från Gustav Adolfs Gymnasium i Tallinn 2020. 
 

Avgångseleverna på Nuckö Gymnasium 2020.