Estlands 100-årsjubileum 15.1.2018  

Den 24 februari 1918 förklarade sig Estland självständigt som republik. Manifestationen var resultatet av ett intensivt nationsbygge som pågått sedan 1860-talet. Men redan dagen efter självständighetsproklamationen ockuperades landet. Under 1919 utkämpades det estniska frihetskriget, som ledde till Estlands självständighet. Den första självständiga tiden varade till 1940, då sovjetiska styrkor besatte landet. Den sovjetiska tiden upphörde den 20 augusti 1991, då Estland på nytt förklarade sig självständigt. Trots den långa ryska parentesen räknar Estland den 24 februari 1918 som den dag då den självständiga republiken, nationen Estland föddes.

Estlandsvännerna firade Estlands 100-årsdag med ett samkväm den 15 januari 2018 på Lyceumklubben i Kronohagen, Helsingfors. Estlands abassadör Margus Laidre höll festtalet på svenska om Estlands mångsidiga historia. Från Estland deltog Ülo Kalm, chef för Aibolands museum i Hapsal och ordförande för estlandssvenskarnas kulturråd, Mati Sinisaar, verksamhetsledare för Peeteli socialcentral i Tallinn och Kaidi Lees, projektsekreterare i Peeteli, samt Inna Rosar, svensklärare vid Nuckö gymnasium. För musiken svarade Sara Selenius och Niklas Nyholm. 

 

Ordförande Ingegerd Nyström hälsade gästerna välkomna. 

 

Marcus Laidre

Estlands ambassadör Margus Laidre höll festtalet. 

 

Margus Laidre, Ülo Kalm och Henrik Lax. 

 

Kaidi Lees, Mati Sinisaar och Ülo Kalm. 

 

Mati Sinisaar och Inna Rosar. 

 

Ulo Kalm

Ülo Kalm. 

 

Sara Selenius och Niklas Nyholm. 

 


Samkvämet gav också möjlighet till mångsidigt umgänge, intressanta diskussioner och nya kontakter.