2016 


Medlemsbrev februari 2016

 

Bästa Estlandsvän!

Vårens och sommarens program börjar ta form och det är dags att meddela er vilka dagar ni skall vika för Estlandsvännerna. Närmast på programmet står årsmötet torsdagen den 31 mars. Sommarens resa gör vi 19 – 21 augusti i Karl XII:s fotspår via Narva till Dorpat/Tarttu.

Årsmöte och samkväm
Föreningens medlemmar kallas härmed till stadgeenligt årsmöte torsdagen den 31 mars kl. 18.00.  Mötet hålls på Lyceumklubben, Fredsgatan 7 C, Kronohagen, Helsingfors. Separat kallelse med agenda är bifogad. Efter mötet blir det samkväm, som inleds med ett föredrag av Henry Rask. Han talar under rubriken Seger – Hybris – Nedgång, Karl XII:s första krigsår 1700 – 1703. Efter föredraget en enkel buffé för 5 euro och umgänge.

Resa i Karl XII:s fotspår, veckoslutet 19 – 21 augusti
När den unge Karl XII sommaren 1700 hade skeppat över sina trupper, ca 10 200 man,  till Pärnu tågade han först upp mot Reval/Tallinn. Därefter vände han österut i avsikt att föra sina trupper i vinterkvarter i Wesenberg/Rakvere. Då provianten var slut och Wesenberg förhärjat av ryssarna valde Karl XII ändå att omedelbart tåga mot Narva. Där vann svenskarna, mot alla odds, en lysande seger. Därefter förde konungen sin här i vinterkvarter vid Lais/Laiuse herrgård. På våren marscherade han söderut mot nya utmaningar i Riga.
     Vi skall alltså följa rutten från Reval mot Narva och Narva-Jõesuu och därifrån styra söderut mot Dorpat. På vägen till Narva stannar vi i Purtse, där vi bl.a. äter lunch i borgen och Vaivara, där vi besöker Sinimäe slagfält. Vi äter middag och övernattar i Narva, som vi stiftar närmare bekantskap med på lördagförmiddag. På lördagen efter lunch fortsätter vi mot Dorpat. På vägen besöker vi Lais fästningsruiner, där Karl XII alltså låg i vinterkvarter. Vi äter middag och övernattar i Dorpat.  På söndagen gör vi en rundtur i Dorpat och startar därefter hemfärden mot Reval. På vägen besöker vi Kõue herrgård och äter en lättare lunch.  Vi åker med Eckerö Line som på fredagen avgår 8.30 från västra hamnen. På söndagen avgår färjan 18.45 och tillbaka i Helsingfors beräknas vi vara 21.15. På hemvägen äter vi middag ombord. Det kan fortfarande ske mindre justeringar i programmet.
     Resan kostar 370 euro per person i dubbelrum och 80 euro mer för enkelrum. Av detta betalas 100 euro i anmälningsavgift senast den 31 maj som också är sista anmälningsdagen. Återstoden betalas senast 15.7 på föreningens konto FI56 4055 4650 0097 96, referens 1232. Anmälan görs på bifogad blankett till Karin Owren, Högbergsgatan 3 B 44, 00140 HELSINGFORS eller per e-post kowren(a)welho.com. Kom ihåg att uppge födelsetid, adress och telefon om ni anmäler er per e-post.

Kom ihåg Peeteli
Gatubarnshemmet Peetelis ekonomi är ständigt mycket pressad. Trots att staden ofta slussar över verkligt besvärliga tonåringar till Peeteli, får hemmet fortsättningsvis inget understöd från kommun eller stat. Varje liten slant är därför nödvändig för att hemmet ska kunna fortleva och familjestödet utanför hemmet fortsätta. Vår kampanj för månatliga understöd har visat att det verkligen är så att många bäckar små gör en stor å. Vi hoppas därför att antalet månatliga bidragsgivare ytterligare ska kunna utökas och att de som tänkt, men inte kommit sig för nu gör slag i saken. Kontot är alltså FI56 4055 4650 0097 96, referensen är 1245. Vi kommer att ha med oss broschyrer på samkvämet och hoppas att ni har ytterligare någon vän ni kan värva för saken.

 

Vi ses på årsmötet

Styrelsen
 


Årsmöte 31 mars 2016  

Föreningens årsmöte hölls torsdagen den 31 mars kl. 18.00 på Lyceumklubben, Fredsgatan 7 C, Kronohagen, Helsingfors. Efter mötet var det samkväm, som inleds med ett föredrag av Henry Rask. Han talade under rubriken "Seger – Hybris – Nedgång, Karl XII:s första krigsår 1700 – 1703". Efter föredraget en enkel buffé och umgänge. 

 

 


Stipendieutdelning i Nuckö 

Glada stipendiater vid Nuckö Gymnasium, juni 2016.


Estlandssvenskarnas sång- och dansfest 

Se Lauri Johnsons resebrev från Hapsal om sång- och dansfesten 2016


Resan till Narva 19-21.8.2016

"I Karl XII:s fotspår". Se också bilder!

 

Fredag 19.8.2016:  Tallinn – Purtse – Vaivara – Narva- Jõesuu – Narva

08:30-11:00  Helsingfors - Tallinn med Eckeröline 

Vi fortsatte med buss österut. Kaffepaus i Viitna

14:00-           Besök i borgen Purtse  med lunch.

Purtse vasallborg började byggas 1533 av Jakob von Taube. Under det Stora Nordiska kriget fick Purtse borg, som låg precis vid en viktig handels- och militärväg, stora skador, och på 1950-talet var det bara ruiner kvar av borgen. På 1980-talet började man renovera borgen och 1990 stod borgen färdigrestaurerad. Se  http://purtse.ee/en/ och 
 

 16:30-17:30 Ett stopp i Vaivara för att besöka Sinimäe slagfält och Vaivara krigsmuseum, 
                     http://muuseum.vaivaravald.ee/.

Vi körde vidare till Narva via  Narva-Jõesuu, en liten kurortstad vid kusten.

Middag och övernattning i Narva på hotell Narva, http://narvahotell.ee/en/

19:30 Middag

 

Lördag 20.8.2016:  Narva - Dorpat/Tartu

09:00           Avfärd  från Narva

09.00–12.00 Guidad tur i Narva 

Kung Karl den XII attackerade och krossade i Narva de tre gånger så starka ryska styrkorna  den 18 november år 1700. Besök på Narva Rådhus och Victoria Bastionen http://bastion.narva.ee/en/.

12:00-          Lunch i fästningens restaurang.

Ca kl 13:00 Resan fortsatte till Tartu via Kuremäe kloster 

                    Ett besök till Lause slottsruiner, där Karl XII övervintrade 1700-1701,
                    inhiberades på grund av tidsbrist.

19:00           Ankomst till Tartu. Middag och övernattning i hotell Antonius, 
                     http://hotelantonius.ee/en/ 

20:00           Middag på hotellet.

 

Söndag 21.8.2016:  Tartu –  Kõue – Tallinn

09:00-           Rundtur i Tartu, besök i det nyrenoverade Universitetsmuseet 
                      i den gamla Domkyrkan, http://www.muuseum.ut.ee/en/

13:00             På väg till Tallinn lätt lunch på Kõue herrgård,
                      http://www.kau.ee/

16:00             Ankomst till Tallinn med ett kort stopp i parken Kadriorg.
                      Ett besök i Peter den stores sommarhus inhiberades på grund av tidsbrist.

18:45-21:15  Tallinn – Helsingfors med Eckeröline, middag ombord

 

-> Bilder från resan


Medlemsbrev oktober 2016

Bästa Estlandsvän!

 

Hösten håller på att på allvar göra sitt intåg och det är dags att informera om Estlandsvännernas höstprogram. Med brevet följer också en faktura på medlemsavgiften för år 2016. Medlemsavgiften är alltså 20 euro och betalas in på föreningens konto FI56 4055 4650 0097 96. Använd den referens som står på fakturan.

Styrelsen vill också informera om att skolprojektet 2015-2016 har slutförts.

Skolprojektet
Det skolprojekt där en elevgrupp från Tiirismaan lukio i Lahtis och en från Nuckö gymnasium under läsåret 2015-2016 stod i kontakt med varandra är nu slutfört. Kontakt- och umgängesspråket var svenska och det fungerade förvånansvärt bra. Huvuddelen av verksamheten låg på vårterminen 2016. Eleverna korresponderade med varandra och besökte under en vecka varandras skolor. Nucköeleverna fick bekanta sig med allt svenskt Lahtis kunde uppbringa och besökte också under en dag Helsingfors. En av höjdpunkterna var Svenska Teatern, där de både fick en guidad rundvandring och såg en föreställning.  På motsvarande sätt fick Lahtiseleverna bekanta sig med det svenska kulturarvet i Estland, framför allt i Birkas kommun. Projektet finansierades av Svensk-Finlands Vänner i Stockholm (3 000 euro) och SFV (2 000 euro). Av den buffert på 1 000 euro som föreningen reserverat för ändamålet användes 200 euro. Båda skolorna, eleverna, lärarna och respektive rektorer har sett projektet som en stor och givande upplevelse. Eleverna blev goda vänner och åtminstone en del kommer uppenbarligen att hålla kontakt även i fortsättningen.

 Höstsamkväm 9 november
Höstsamkväm hålls den 9 november kl.18.00 på Lyceumklubben, Fredsgatan 7 E. Föredragshållare och gäst från Stockholm är Lars Rönnberg, ordförande för estlandssvenskarnas kulturförening Svenska Odlingens Vänner. SOV är en förening med gamla anor. Den verkade 1909 – 1940 i Estland och återupptog verksamheten 1945, nu med bas i Sverige. Lars Rönnberg kommer att tala om estlandssvenskarnas flykt och stora överflyttning till Sverige.
     Efter föredraget följer samkväm där det serveras kaffe med tilltugg för 5 euro. Föreningen bjuder på ett glas vin.

Julresa 3-4 december
Årets julresa gör vi denna gång veckoslutet 3-4 december med övernattning på hotell SAS Radisson.  Vi åker 8.30 med Eckerö Line och är framme i Tallinn 11.00. Vår första programpunkt är ett besök på Kumu 13–14.30.  Vi får en guidad rundvisning på svenska. Tonvikten kommer att ligga på byggnadens arkitektur och museets kulturella roll. Kl. 15.30 har vi reserverat bord på restaurang FARM.  Var och en betalar måltiden själv. På kvällen 19.00 ser vi Carmen på Estonia teatern. Söndagsförmiddag är programfri, men 12.00 går vi i högmässa med åtföljande kyrkkaffe i S:t Mikaelskyrkan. Vid kaffet kan vi umgås med församlingsmedlemmarna.  Eftermiddagen är fri. Hem startar vi 18.30 med buffetmiddag ”julens godaste läckerheter”. Tillbaka i Helsingfors är vi 21.15.
     Resan kostar 160 euro i dubbelrum och 200 i enkelrum. I priset ingår: båtresorna, hotellet, museiguiden (men inte entrén), operan och middagen på hemresan. Resenärerna står själva för ev.transporter inom Tallinn, måltider i Tallinn och entréavgiften till Kumu.
     Anmälan till Karin Owren (kowren(a)welho.com) senast 25.10. Eftersom vi har bara 14 platser kan det gälla att raska på. Ange personnummer och kontaktuppgifter. Den 26 oktober skall också avgiften 160 euro (ev. 200 euro) vara inbetald på konto FI56 4055 4650 0097 96. Använd referensen 1232. Resenärerna kommer att få ett resebrev i mitten av november. Förfrågningar kan göras hos Karin per e-post eller Ingegerd (tfn 050 539 07 39).

Peeteli
Peeteli är fortfarande i stort behov av vår hjälp. Våra månatliga bidragsgivare ökar men långsamt. Summan av även små bidrag kan betyda en skillnad för Peeteli. Försök därför värva ytterligare bidragsgivare. Bidragen betalas in på kontot FI56 4055 4650 0097 96, referens 1245. Den verksamhet Peeteli bedriver har givit många barn ett liv och en framtid som deras föräldrar inte har kunnat ge. Det är ett hjälpbehov i vår näromgivning och det är lätt att bekanta sig med verksamheten genom ett personligt besök. Adressen är Peeteli kiriku sotsiaalkeskus, Preesi 5, Tallinn. Vi kommer att ha med oss broschyrer och kort till försäljning på höstsamkvämet. Det kommer att finnas fler kort utan färdig text.

Estlandsvännerna webbplats
Kom ihåg att regelbundet besöka vår webbplats www.estlandsvannerna.fi. Sidan uppdateras så fort vi får in nytt material. Under sommaren har det bl.a. lagts in en rapport från sångfesten i Hapsal och bilder från medlemsresan. Du kan själv bidra till att hålla sidan aktuell genom att lämna in material och info om olika tilldragelser. Webbansvarig är Caj Kortman (caj.kortman(a)gmail.com).

Övrigt
Museet i S:t Mikaelskyrkan fyller 10 år. Detta firas den 16 oktober med gudstjänst kl.12.00  och efterföljande samkväm.  Alla är välkomna.

Slutligen vill vi önska er alla en god höst och hoppas att vi ses på samkvämet.

Styrelsen


Höstsamkvämet 9.11.2016

Höstsamkväm hölls den 9 november kl.18.00Lyceumklubben, Fredsgatan 7 E. Föredragshållare och gäst från Stockholm var Lars Rönnberg, ordförande för Estlandssvenskarnas kulturförening Svenska  Odlingens Vänner. SOV är en förening med gamla anor. Den verkade 1909 – 1940 i Estland och återupptog verksamheten 1945 nu med bas i Sverige. Lars Rönnberg talade om estlandssvenskarnas flykt och stora överflyttning till Sverige. Efter föredraget följde samkväm.