2013


Medlemsbrev mars 2013

Bästa Estlandsvän!

Det börjar bli dags att överblicka vårens och sommarens begivenheter, både dem som föreningen ordnar och sådan som du och de dina kan delta i på egen hand. Årsmötet hålls i år tisdagen den 16 april kl. 18.00 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan. Före det, dvs. den 6 april ordnar föreningen en språkstimulansdag i öppna förskolan (en typ av svensk klubbverksamhet) som arbetar i S:t Mikaelskyrkans lokal. Medlemsresan går denna gång till Tallinn och Nargö.

Program för våren och sommaren 2013

Språkstimulansdag
Lördagen den 6 april ordnas en svensk språkstimulansdag för föräldrar och barn i den s.k. öppna förskolan som verkar i S:t Mikaelskyrkans fastighet. Dagen är främst avsedd för föräldrar och barn som deltar i förskolans verksamhet, men är öppen även för föräldrar med barn som läser svenska i skolan. Under dagen kommer tvåspråkighet, språkbad och språkstimulans hemma att behandlas. Som experter medverkar prof. Hanna Lehti-Eklund, språkbadslärare Benita Nordgren och familjearbetsledare Catarina Bärlund. Barnen tas omhand av Ulrika Forsström och Barbara Huldén som sjunger och leker med dem på svenska.

Årsmöte
Föreningens medlemmar kallas härmed till stadgeenligt årsmöte tisdagen den 16 april kl. 18.00 i Vetenskapernas hus, sal 312, Kyrkogatan 6, Helsingfors. Separat kallelse med agenda är bifogad. Efter mötet hålls en kaffepaus och därefter talar prof. Marianne Blomqvist under rubriken ”En onomastisk färd till svenska öar och skär i Estland.

Medlemsresan: Tallinn med nya ögon − Nargö en urgammal svenskö
Medlemsresan blir den här gången en tvådagarsresa och äger rum 31.8 – 1.9. Första dagen ägnar vi åt Tallinn, främst åt Nõmme, den idylliska stadsdel där bl.a. Lennart Meri vuxit upp och gått i skola. Övernattningen sker hos birgittinernunnorna i Pirita. Den andra dagen utforskar vi ön Nargö, som var en känd hamn redan på 1200-talet och som i huvudsak haft svenskspråkig befolkning. Preliminärt program och anmälningsblankett är bifogade.

Resan kostar 250 euro i dubbelrum, med ett tillägg på 12 euro för enkelrum. Av det betalas 100 euro som anmälningsavgift senast 15.6, som också är sista anmälningsdagen. Återstoden dvs. 150 euro betalas senast 31.7 in på föreningens konto FI56 4055 4650 0097 96.

Resan måste vara självbärande eftersom föreningen för övrigt rör sig med en mycket liten budget. Priset är som vanligt beräknat för 30 deltagare.  Färre deltagare innebär antingen ett något förhöjt pris eller att resan måste inställas.

Övrigt att notera
Konsert onsdagen den 5 juni kl. 18.00 i Sökö kapell. De estniska körerna Kanarbik Koor och Petri Segakoor besöker Esbo på inbjudan av pensionärskören Furorna. Körerna ger en gemensam konsert.

8 – 9 juni ordnas ett estlandssvenskt musikveckoslut i Hapsal, med sångfest söndagen den 9.

Webbplatsen
Slutligen vill jag påminna om att vi har en webbplats som kontinuerligt uppdateras. Detta kan ju vara bra att komma ihåg ifall medlemsbrevet hamnar på villovägar. Nya medlemmar kan där få en ganska fyllig bild av föreningens tidigare och nuvarande verksamhet. Adressen är www.estlandsvannerna.fi.

Med hopp om god uppslutning på våra evenemang önskar jag dig en trevlig vårvinter.

Ingegerd Nyström
ordförande 
 


Årsmötet 

Föreningens årsmöte hölls tisdagen den 16 april 2013 kl. 18.00
i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, sal 312. 

Årsmötet 2013 Marianne Blomqvist

Efter mötet höll professor Marianne Blomqvist ett föredrag under rubriken
"En onomastisk färd till svenska öar och skär i Estland" (onomastisk = namnforskning). 
 


Estlandsresan 2013

Tallinn med nya ögon – Nõmme och Nargö 31.8-1.9.2013


Lördag 31/8

07:30 - 09:30 Helsingfors – Tallinn med M/S Superstar.

Omedelbart efter ankomsten startade vår busstur till Nõmme, som är den sydligaste stadsdelen i Tallinn. Villastaden Nõmme grundades 1878 av den förmögne balttyske markägaren Nikolai von Glehn. Vi besökte först poeten Marie Unders hem, dit författaren Friedebert Tuglas flyttade efter att Marie Under hade flytt till Sverige 1944. Idag är hemmet ett museum.

10:30  Under & Tuglas museum
11:30  Nõmme torg
12:00  von Glehns slott och trädgård.
13:00  Lunch på puben Von Glehn.

Efter lunchen åkte vi buss tillbaka till stan. På vägen fick vi höra mera om villorna i Nõmme och deras historia. Ett kort besök gjordes på barockslottet Kadriorg, där vi också höll kafferast. Rundturen fortsätter i Pirita med omnejd. Turen avslutades vid klostret i Pirita där vi checkade in hos birgittinernunnorna.

18:15  Viimsi Rannarahvamuuseum.
19:30  Middag på restaurang Paat i Viimsi
21:30  Forneldarnas natt vid Viimsi friluftsmuseum.
22:00  Buss tillbaka till klostret.

Söndag 1/9

08.00   Morgonmål i klostret
09.00   Promenad i ruinerna
09:45   Utcheckning från hotellet. Buss till Lennusadam.
11:00 -18:00  Nargö (Naissaar)

Båten Monica avgick från Lennusadam och sjöresan till Nargö tog ca en och en halv timme. På Nargö gjorde vi en rundtur med lastbilar längs smala och krokiga vägar till den 47 m höga fyren (med 210 trappsteg) vid norra ändan av ön. Under den guppiga färden såg vi naturen på ön på nära håll (ibland också trädens och buskarnas grenar och kvistar på mycket nära håll).  På återfärden söderut fick vi se fästningsverk, järnvägsspår och minlager och fick höra om öns militärhistoriska betydelse, speciellt som storskalig minfabrik. Nära Storbyn besökte vi den gamla begravningsplatsen och kyrkan. Efter lunchen fick en del av oss pröva på en tur med ett litet tåg (med diverse komplikationer) på väg till båten. Båtavfärden var en halv timme försenad och på grund av kraftig vind och sjögång blev ankomsten till Lennusadam ordentligt försenad. Vår buss lyckades dock transportera oss med expressfart till terminalen i Tallinn så att vi med resebyråns och rederiets goda samverkan lyckades hinna med båten till Helsingfors i sista ögenblicket. Det blev spännande avslutning på en synnerligen intressant, innehållsrik och annorlunda Tallinnresa för ett 30-tal estlandsvänner.
19:30 – 21:30 Tallinn – Helsingfors med M/S Star, middag ombord

Guide i Estland: Helin Ellam 
 

Se också --> Bilder från resan 2013
 


Medlemsbrev, oktober 2013

Bästa Estlandsvänner

Medlemsresan, som blev mer strapatsrik än beräknat, har vi nu bakom oss. Den finns dokumenterad också på vår webbplats med en kort resebeskrivning och en massa fina bilder. Adressen är www.estlandsvannerna.fi.  För övrigt börjar det bli dags att presentera höstens program.  Nedan följer programutbudet fram till jul.

Med detta brev går också fakturan för årets medlemsavgift ut. Avgiften är alltså 15 euro och betalas in på föreningens konto FI56 4055 4650 0097 96.


Galeasen Hoppet
Aibolands museum kommer inte att delta i strömmingsmarknaden det här året. Men galeasen Hoppet som vi ju stiftade bekantskap med förra hösten kommer att delta i skutseglingen som avslutar strömmingsmarknaden.  Till Helsingfors kommer båten antagligen på torsdag kväll. Fredagen den 11 ligger den i huvudsak vid kaj och har vad skepparen Alar Skönberg kallar ”öppen båt”.  Vi har avtalat ett gruppbesök ombord kl. 17.00 fredagen den 11 oktober. Estlandsvännerna kommer att bjuda på ett glas vin på däck och vi har möjlighet att träffa besättningen och gå husesyn.  Alar kommer också att berätta hur Hoppet används sedan vi senast såg skutan. Jag hoppas att ni som trivdes ombord förra året kommer och förnyar bekantskapen och att de som missade båten i fjol tar chansen nu i stället. Det är inte klart var Hoppet får kajplats, men sannolikt i någondera ändan av strömmingsmarknaden. Den som känner sig vilsen kan ställa sig vi kejsarinnans sten, så hämtar vi upp er.

Höstsamkväm
Ett höstsamkväm ordnas den 14 november kl.18.00 på Lyceumklubben, Fredsgatan 7 E, Kronohagen, Helsingfors. Samkvämet inleds med ett föredrag där Birgitta Vasara berättar om sin fars krigstida minnen från Nargö. Hennes far Gustav Lodenius var under fortsättningskriget en av de finländska soldater som var stationerade på Nargö.  Efter föredraget är det fri samvaro. Det serveras en liten salt bit med lämpliga drycker och kaffe. För trakteringen uppbärs 10 euro.  Med tanke på serveringen är vi glada om ni anmäler er på förhand till Ingegerd ingegerd.nystrom@gmail.com , tfn 050 539 07 39.

Julmarknad och opera i Tallinn
S:t Mikaels traditionella julmarknad hålls lördagen 7 december. I år har föreningen ordnat litet mer program i samband med den.   Vi har bokat ett hotellpaket med opera på söndagen (dagsföreställning).  Resan startar lördagen den 7 december kl. 9 med Eckerö Line. Vår första programpunkt i Tallinn är julbasaren i S:t Mikaels församling. Då basaren stänger kl. 14 skulle det vara trevligt att dricka kaffe med församlingens pensionärer.  Efter det räknar vi med att kunna besöka gatubarnshemmet Peeteli innan det är dags för en gemensam middag på något trevligt ställe. På söndagen har ni egen tid fram till kl. 12 då vi går på Pjotr Tšaikovskis balett Nötknäpparen på Estonia teatern. Båten hem går kl. 17. Som ni vet är gamla stan i Tallinn en pyntad idyll inför julen, med Rådhustorget som hjärta och ni kommer att ha tid att flanera på egenhand och njuta av stämningen.  Resa, inkvartering och operabiljett kostar 93 euro i dubbelrum, förutsatt att vi blir minst 10. Eftersom det aktuella veckoslutet i Finland är en långhelg är hotellen i Tallinn fullbokade månader i förväg. Operabiljetterna är också mycket efterfrågade, men vi har lyckats reservera bra platser.  Vi har bokat 16 platser i dubbelrum på hotell Metropol och hoppas att vi kan fylla dem.  Sista anmälningsdagen måste bli så tidigt som den 29 oktober, eftersom vi måste ge definitivt besked till rederiet då.  Anmälan görs till Ingegerd antingen per e-post ingegerd.nystrom(a)gmail.com eller per tfn 050 539 07 39. Om intresset blir större än tillgången på biljetter, måste anmälningsordningen avgöra.

Andra svenska tilldragelser i Tallinn
Den 6 november kl.18 firas Gustaf Adolfs-dagen i S:t Mikaels församling.
Den 13 december är det kvällssamling med Lucia i S:t Mikael

Kort
Föreningen kommer att delvis förnya sitt kortförråd och hoppas att försäljningen genom detta kan ta fart igen. Det kommer att finnas julkort, men också kort med andra motiv. Korten fås antingen av Harriet Wahlsberg-Tiderman tfn 040 732 02 00 (Esbo, Grankulla) eller Ingegerd Nyström tfn 050 539 07 39 (centrum). Korten kommer också att finnas på höstsamkvämet. Korten är ett mycket bra tillskott till vårt understöd till gatubarnshemmet.  Utnyttja er bekantskapskrets och tala för den goda saken.

Med hopp om ett livligt deltagande i aktiviteterna

Ingegerd


Besök på galeasen Hoppet 11.10.2013

Hoppet är en 22 m lång galeas som byggdes i byn Spithamn i Nuckö år 1926.
Det är den enda i Estland byggda skuta som finns kvar.
 

Båten hade kommit till Helsingfors för att delta i skutseglingen
som avslutar strömmingsmarknaden.
 

Estlandsvännerna var inbjudna till "öppen båt" i ett fint höstväder. 
 

Skepparen Alar Schönberg berättade om galeasens historia.
 

Besättningen underhöll oss med estniska sjömans- och skärgårdssånger, 
 

och Jalle (90 år) passade på att ta sig en svängom på däcket med Harriet.
 


Höstsamkvämet 14.11.2013 

Ett höstsamkväm ordnades torsdagen den 14 november kl.18.00 på Lyceumklubben, Fredsgatan 7 E, Kronohagen, Helsingfors. Samkvämet inleddes med ett föredrag där Birgitta Vasara berättade om sin fars krigstida minnen från Nargö på 1940-talet. Hennes far Edvin Lampenius var under fortsättningskriget en av de finländska soldater som var stationerade på Nargö 1942-1944.  Efter föredraget var det fri samvaro. 

 


Estlandsvännerna r.f. 


Verksamhetsberättelse för år 2013 


Styrelsen
Estlandsvännernas styrelse har under år 2013 haft följande sammansättning:
- Ingegerd Nyström, ordförande, skattmästare
- Harriet Wahlsberg-Tiderman, vice ordförande, kontaktperson till S:t Mikael och Peeteli
- Carita Rosenberg-Wolff, sekreterare
- Caj Kortman, webbansvarig
- Barbara Huldén, medlemsregistret
- Karin Owren, reseansvarig
- Uile Kärk-Remes, estniska kontakter
- Kristian Slotte, finländska kontakter

Som verksamhetsgranskare har fungerat Rolf af Hällström och Eric Sandbacka med Carl-Erik Avellán som suppleant. 

Medlemsverksamheten

Språkstimulansdag i Tallinn
Lördagen den 6 april ordnade föreningen en svensk språkstimulansdag för föräldrar och barn i den s.k. öppna förskolan som verkar i S:t Mikaelskyrkans fastighet. Under dagen behandlades tvåspråkighet, språkbad och språkstimulans hemma. Som experter medverkade prof. Hanna Lehti-Eklund, språkbadslärare Benita Nordgren och familjearbetsledare Catarina Bärlund. Barnen togs om hand av Ulrika Forsström, som lekte med dem på svenska. Dagen finansierades ur föreningens egen kassa. Experterna ställde upp gratis, men fick givetvis resan ersatt. Under seminariet bjöd föreningen på kaffe och saft med tilltugg. Ett tjugotal föräldrar deltog i seminariet. Både de och övriga medverkande blev uppenbart stimulerade av dagen. Föreningen har fått förfrågningar om det finns möjligheter att göra något liknande även i framtiden.

Årsmötet
Föreningens årsmöte hölls den 16 april kl. 18 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors. Ett fyrtiotal medlemmar deltog i mötet. Efter de stadgeenliga förhandlingarna talade professor Marianne Blomqvist under rubriken ”En onomastisk färd till svenska öar och skär i Estland”.

Medlemsresan
Medlemsresan gick till Tallinn och Nargö och blev mycket snabbt överbokad. Tyvärr kunde vi inte trots diverse arrangemang bereda plats för alla. Första dagens besök på Nõmme torg blev en ny upplevelse även för många vana Tallinnbesökare.  På Nargö var både vägarna och fortskaffningsmedlen primitivare än väntat, men deltagarna tog strapatserna med gott mod.

Besök på galeasen Hoppet
Fredagen den 11 oktober hade föreningens medlemmar möjlighet att i samlad tropp besöka den estnisk-svenska skutan Hoppet, som var i Helsingfors för att delta i skutseglingarna i samband med strömmingsmarknaden. Ombord var Alar Schönberg från träbåtsföreningen Vikan värd. Besättningen bjöd på sång och musik och föreningen på vin med tilltugg.

Höstsamkväm
Föreningens höstsamkväm hölls den 14 november kl. 18 på Lyceumklubben, Fredsgatan 7. Kvällen inleddes med att Birgitta Vasara berättade om sin fars (Gustav Lampenius) krigstida minnen från Nargö. Därefter följde fri samvaro med servering. Samkvämet var välbesökt.

Julmarknad och opera i Tallinn
Som avslutning på ett mycket aktivt år ordnades en medlemsresa till Tallinn 7-8 december. På lördagen besöktes S:t Mikaelskyrkans julbasar och efter det fanns det möjlighet att gå på konsert i kyrkan. På söndagen såg gruppen baletten Nötknäpparen på operan.

Övrig verksamhet
Den 20 juni deltog föreningens ordförande tillsammans med Carita Rosenberg-Wolff och Henrik Wolff i skolavslutningen vid Nuckö gymnasium. Föreningen delade där ut fyra stipendier till förtjänta elever. Av dem var två ur egna medel, dvs. det nyinstiftade ”Jalles stipendium” i gymnastik och idrott och ett för god skolframgång, de övriga två hade SFV bidragit med.

Styrelsens arbete
Styrelsen sammanträdde under verksamhetsåret till 5 protokollförda möten. Mellan mötena för styrelsen i allmänhet en livlig korrespondens per e-post.

Ekonomin
Verksamhetsåret uppvisar ett stort underskott. Att underskottet blev större än budgeterat beror främst på både S:t Mikaels pensionärer och Peeteli fått större understöd av föreningens egna medel än tidigare. Också kortförsäljningen gick sämre än föregående år. Banktillgodohavandet var vid årets slut 3 029,27 euro, vilket tryggar normal verksamhet under år 2014.

Understöd och donationer
Estlandsvännerna fick år 2013 ett understöd på 10 000 euro till gatubarnhemmet Peeteli från stiftelsen 7:nde Mars fonden och 3000 euro för samma ändamål från företagen Baltrade och Syntrade. Dessutom beviljade SFV 200 euro till stipendier i Nuckö gymnasium.

Humanitär verksamhet
Föreningen har av egna medel lagt ut 3 518,25 euro på humanitär verksamhet, språkstimulansdagen inkluderad.

Föreningen upprätthåller en webbplats som kontinuerligt uppdateras. Adressen är www.estlandsvannerna.fi.

STYRELSEN