2012


Estlandsvännernas medlemsbrev

Den 8 februari 2012

Bästa Estlandsvänner!
Efter en innehållrik höst som avlutades med jullunch för pensionärerna i S:t Mikaels församling den 21 december börjar det igen bli dags att blicka framåt på vårens och sommarens program.  Närmast på agendan står årsmötet som hålls den 21 mars i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6. Därnäst på programmet står medlemsresan som denna gång går till Pärnu och ön Kihnu. Nedan följer närmare information om begivenheterna.

Årsmöte
Föreningens medlemmar kallas härmed till stadgeenligt årsmöte onsdagen den 21 mars kl. 18.00 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, sal 404. Separat kallelse med agenda är bifogad. Efter mötet hålls en kaffepaus och därefter följer föredrag

Medlemsresan
Resan äger rum 24 – 28 augusti och går denna gång till Pärnu och den lilla ön Kihnu med sin säregna kultur. Som ni ser av det bifogade programmet har vi frångått vår sedvanliga tidiga start och satsar också för övrigt på ett något lugnare restempo. Det preliminära programmet är bifogat och det kommer knappast att ske större förändringar i det. Det är närmast en finslipning av detaljerna som återstår. Resan kostar 440 euro per person i dubbelrum, enkelrumstillägg 115 euro. Anmälningsavgiften är 150 euro och då den är betald är anmälan bindande.

Anmälan till resan kan antingen ske på bifogade blankett till Ingegerd Nyström, Skeppsredaregatan 3 A 4, 00140 HELSINGFORS, eller per e-post ingegerd.nystrom(a)gmail.com.  Sista anmälningsdagen är den 31 maj och senast då ska också anmälningsavgiften vara inbetald på föreningens konto FI56 4055 4650 0097 96 och den resterande summan, dvs. 290/405 euro senast den 15 juli.

Förfrågningar om resan kan göras hos Karin Owren tfn 050 5173919 eller Ingegerd Nyström tfn 050 5390739.

Webbsidan
Slutligen vill jag påminna er om att vi har en webbsida som kontinuerligt uppdateras. Detta kan ju vara bra att komma ihåg speciellt om medlemsbrevet hamnar på villovägar. Nya medlemmar kan där få en ganska fyllig bild av föreningens tidigare och nuvarande verksamhet. Adressen är www.estlandsvannerna.fi.

Med hopp om god uppslutning på våra evenemang önskar jag er en skön vårvinter.

Ingegerd Nyström
Ordförande

 


Årsmötet 2012

Föreningens årsmöte hölls onsdagen den 21 mars 2012 kl. 18.00
i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, sal 404, Helsingfors
.

Efter mötet följde ett föredrag av fil. dr. Aapo Roselius: Dokumentera en försvunnen tid -
Erik Lagus expedition till Estlands svenskbygder sommaren 1932.

 


Medlemsresa 2012

Resan äger rum 24 – 26 augusti 2012 och går denna gång till Pärnu och den lilla ön Kihnu (Kynö) med sin säregna kultur.

Resan kostar 440 euro per person i dubbelrum, enkelrumstillägg 115 euro.

Anmälan till resan kan göras till Ingegerd Nyström, Skeppsredaregatan 3 A 4, 00140 Helsingfors, telefon 050 539 0739, eller per e-post ingegerd.nystrom(a)gmail.com.

Sista anmälningsdagen är den 31 maj och senast då ska också anmälningsavgiften 150 euro vara inbetald på föreningens konto FI56 4055 4650 0097 96 och den resterande summan, dvs. 290/405 euro senast den 15 juli.

 


Resan till Pärnu och ön Kihnu 24-26.08.2012

Västra Estland är vackert och trivsamt. Pärnu − Estlands “sommarhuvudstad” − har lummiga parker, härliga vita sandstränder, fina restauranger, konstgallerier och mycket mer. Nära Pärnu ligger en riktig pärla – Kihnu. På grund av sitt relativt isolerade läget är ön Kihnu en plats där lokal kultur med hundraåriga traditioner bevarats. Den lokala befolkningen klär sig fortfarande i folkdräkt varje dag och den äldre generationens hantverk utövas ännu i dag. Öbornas sätt att leva är så unikt att Kihnu-kulturen har listats på UNESCO:s världsarvslista.

Programmet

Fre 24.8 - Pärnu

11:30 - 14:00     Helsingfors – Tallinn med Viking Line, lunch ombord.
            16.00     Inkvartering på hotellet Scandic Ranna i Pärnu
17.00 - 19.00     Besök på Maarja-Magdalena Gildet. Detta prisbelönta
                          konst- och hantverkscentrum omfattar 20 spännande verkstäder.
19.00                 Middag på restaurangen Postipoiss

Lör 25.8 - Kihnu

07.30                Start till Munalaiu

08.45 - 09.45    Färja Munalaiu - Kihnu
                         Rundtur på ön, fisklunch och folkkonsert.
16.15 - 17.15    Färja Kihnu - Munalaiu
ca 18.00           tillbaka i Pärnu.
19.00                Middag på Café Supelsaksad i ett 150-årigt timmerhus med
                         stämmningsfull interiör för vilket caféet har vunnit pris

Sön 26.8 - Pärnu

                         Egen tid i Pärnu
12.00                Lunch i Villa Ammende – Estlands mest stilfulla Art Nouveau hus,
                         byggt 1905 och öppnat 1999 efter renovering.
13.30                Retur till Tallinn
16.30 - 19.00    Viking Line, middag ombord.

 


Estlandsvännerna r.f.
Medlemsbrev 17 september 2012

 

Bästa Estlandsvänner

Hoppas ni har haft en skön sommar trots det litet ruggiga vädret. Vi som var med på medlemsresan hade i alla fall tumme med vädergudarna. Trots en väderprognos som var snarlik dem som getts i Finland hela sommaren behövde vi inte plocka fram paraplyerna och än mindre regnställen. Under den intressanta heldagsutfärden på Kynö tittade rentav solen fram, vilket onekligen var tur eftersom det mesta av programmet försiggick utomhus. Den som är intresserad av vad vi såg kan gå in på vår webbplats www.estlandsvannerna.fi och se på den bildserie Caj Kortman lagt ut.

Nu när också den resan lagts till våra minnen är det dags att överblicka det kommande verksamhetsåret, framför allt hösten. Med detta brev går också fakturan för årets medlemsavgift ut. Den är alltså 15 euro och betalas in på föreningens konto FI56 4055 4650 0097 96. Betalningstiden är en månad.

PROGRAM hösten 2012

Höstmöte 9.10
Höstmötet hålls denna gång tisdagen den 9 oktober i form av ett samkväm ombord på den estnisk-svenska skutan Hoppet, som kommer att vara i Helsingfors under strömmings- marknaden. Många av er kanske vet att Hoppet byggdes 1925-1926 i Spithamn i västra Estland och ganska snart köptes till Finland. Efter skiftande öden först i yrkestrafik och sedan som fritidsbåt i Sverige köptes den av Svenska Folkskolans Vänner som slutligen sålde den tillbaka till Estland. Den ägs nu bl.a. av Aibolands museum, museet över estlandssvenskarna, och en träbåtsförening i anslutning till museet. Vi är alltså inbjudna till Hoppet tisdagen den 9 oktober kl. 19.00. Under samkvämet kommer chefen för Aibolands museum Ülo Kalm att berätta litet om museets verksamhet och träbåtsexperten, båtbyggaren Jorma Friberg om båten och ev. litet träbåtshistoria. Vi kommer också att serveras estniska fisksmörgåsar för 10 euro. Dessutom finns en del handarbeten och hantverk till salu. Med tanke på trakteringen är vi glada om ni anmäler er på förhand, helst föregående vecka till Ingegerd ingegerd.nystrom(å)gmail.com eller tfn 050 5390739. Det kan vara skäl att klä sig varmt, speciellt om vi också vill röra oss på däck. Det är tillsvidare oklart vilken kajplats Hoppet kommer att få, men jag räknar med att det skall vara lätt att hitta fram.

Annat program på Hoppet
Hoppet kommer alltså att ligga i Helsingfors under hela strömmingsmarknaden (7-13.10) och det kommer att ordnas programpunkter för allmänheten på och kring skutan. Programmet är ännu inte helt fastslaget och vi kommer därför att informera närmare på vår webbplats www.estlandsvannerna.fi. Nämnas kan i alla fall att Sofia Joons kommer att uppträda lördagen den 13.

Julmarknad i S:t Mikaelskyrkan
Lördagen den 8 december ordnar svenska S:t Mikaels församlingen i Tallinn sin årliga julbasar. Adressen är Rüütli 9, längst uppe i gamla stan. Basaren öppnas högtidligen kl. 11. Ett besök på församlingens basar går väl att kombinera med besök på andra julmarknader, inte minst den på Rådhustorget eller med något museibesök. Den som önskar ressällskap till Tallinn skall senast den 23 november ta kontakt med Ingegerd (uppgifter ovan). Om det finns intresse för det kan vi delvis ha ett gemensamt program. Som det nu ser ut skulle det bli avfärd med Tallink kl. 7.30 och hemkomst med samma rederi 16.30.

Andra svenska tilldragelser i Tallinn
Den 6 november firas Gustaf Adolfs-dagen i S:t Mikaels församling
Den 13 december firas luciadagen i S:t Mikael. Det är en kvällssamling.

E-postadresslista
Hittills har alla medlemsbrev i föreningen gått ut som pappersbrev, men eftersom det är ett ganska mödosamt och långsamt system har styrelsen planer på att upprätta en e-postlista. Detta innebär inte att alla medlemmar måste ha en e-postadress. Den som inte har en sådan eller inte vill ha sin information per e-post kommer fortfarande att få vanliga brev. Det skulle i alla fall vara en stor lättnad om åtminstone en del av medlemmarna kunde klara sig med info per e-post. En e-postlista skulle också göra det möjligt att informera oftare än nu. I dag har föreningen en helt slumpmässig e-postlista, där främst trogna resenärer är representerade. Vi ber därför alla som vill låta föreningen använda er e-postadress skicka den till ingegerd.nystrom(å)gmail.com. Det är bra om alla, även sådana som vet att jag har er adress skickar in den, eftersom det lätt uppstår fel när man hanterar dem.

Estlandsvännernas kort
Sist men inte minst vill vi påminna er om föreningens kort, som säljs till förmån för gatubarnshemmet Peeteli. Korten är ritade av barnen på hemmet och är främst tänkta som julkort, men det finns också kort utan text. Kortförsäljningen är ett mycket bra tillskott till vårt understöd för barnhemmet. Förra året såldes kort för hela 1 633 euro och vi hoppas att resultatet skall bli lika bra i år. Kort får man av Harriet Wahlsberg-Tiderman tfn 040 7320200 (Esbo, Grankulla) eller Ingegerd Nyström tfn 050 5390739 (centrum). En mindre mängd kommer också att finnas på höstsamkvämet.

Med hopp om ett livligt deltagande i höstens aktiviteter

Ingegerd Nyström
ordförande

 


Höstmöte 9.10.2012 på Hoppet

Höstmötet hölls denna gång tisdagen den 9 oktober i form av ett samkväm ombord på den estnisk-svenska skutan Hoppet, som var i Helsingfors under strömmingsmarknaden. Chefen för Aibolands museum Ülo Kalm berättade om museets verksamhet och träbåtsexperten, båtbyggaren Jorma Friberg berättade om båten. Sofia Joons spelade tagelharpa och sjöng estlandssvenska sånger tillsammans med sin lilla son.