2011


Medlemsbrev 3.3.2011

Bästa Estlandsvänner!

Medan kölden knäpper i knutarna och snön fortfarande ligger djup börjar det bli dags för information om vårens och sommarens program. Närmast på agendan står årsmötet som hålls den 22 mars i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6. En nyhet för i år är en vårutfärd till Tallinn den 12 maj. Vi hoppas det skall finnas intresse för en sådan. Efter det ses vi nästa gång på medlemsresan 2-4 september. Nedan följer närmare information om de olika begivenheterna.
 

Årsmöte

Föreningens medlemmar kallas härmed till stadgeenligt årsmöte tisdagen den 22 mars kl. 18.00 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, sal 404. Separat föredragningslista är bifogad. Observera att ett förslag till komplettering av föreningens stadgar kommer att läggas fram. Efter mötet ca 18.30 hålls en kort kaffepaus och efter det berättar Maria Colliander-Saanio om familjen Tito Collianders liv i Petseri. Ämnet ansluter sig alltså till sensommarens medlemsresa och till Tito Collianders roman Korståget (1937) där slutet utspelar sig i trakten kring Petseri.


Vårutfärd

I år kommer föreningen att ordna en vårutfärd till Tallinn den 12 maj om det finns hugade deltagare. Vi planerar att vandra omkring i ett förhoppningsvis vårligt Tallinn med Uile Kärk-Remes som ciceron. Vi räknar också med att besöka något museum och att vid lämplig tidpunkt äta en gemensam måltid på något trevligt ställe. För den som vill göra saker på egen hand blir det säkert litet tid över innan vi på kvällen återvänder till Helsingfors. Vi räknar med att ta Linda Lines båt kl. 8.00 och återvända med samma bolag kl. 19.00. Anmälan till Ingegerd Nyström senast den 2 maj, tfn 050 5390739, e-post ingegerd.nystrom(a)gmail.com.


Årets medlemsresa

Medlemsresan äger rum 2 – 4 september och går till Peipussjön, Setomaa och Petseri på ryska sidan om gränsen. Ett preliminärt reseprogram är bifogat. Det kommer att i stora drag hålla streck, men mindre justeringar kan ännu göras. Deltagarantalet kommer denna gång att vara begränsat till 30 personer. Eftersom researrangemangen, på grund av det visum som behövs för att komma till Petseri, är mer komplicerade än vanligt är det viktigt att anmälningarna kommer in i god tid, gärna så snart som möjligt. Anmälan måste också ske skriftligt på bifogade anmälningsblankett – alltså inte per e-post eller telefon. Det totala priset för resan är 400 euro. Anmälningsavgiften på 150 euro skall vara inbetald senast inom maj och den resterande summan, dvs. 250 respektive 282 euro, inom juli. Alla anmälda kommer att få en visumblankett att fylla i och returnera. Då skall också en kopia av huvudsidan i passet skickas in. När arrangemangen är klara får deltagarna ett resebrev.

Förfrågningar om resan kan göras hos Karin Owren, e-post kowren(a)welho.com eller hos Ingegerd Nyström, tfn 050 5390739, e-post ingegerd.nystrom(a)gmail.com.

Om det visar sig att intresset för resan är så stort att fler än 30 medlemmar vill delta, så är det den ordning i vilken anmälningarna kommit in som avgör.


Hösten

Planerna för hösten är ännu inte helt fastslagna. Under planering är i varje fall en välgörenhetskonsert den 12 november och en julbasarresa, där vi också kan sätta in någon annan programpunkt om det finns intresse för det.


Webbsidan

Slutligen vill jag påminna alla om att vi har en webbsida som kontinuerligt uppdateras. Där kan ni hitta information om föreningen och dess verksamhet. Detta kan ju vara bra att komma ihåg ifall medlemsbrevet hamnar på villovägar. Adressen är www.estlandsvannerna.fi.


Med hopp om god uppslutning på våra evenemang

Ingegerd Nyström
Ordförande

 


Årsmöte hölls 22.3.2011

Årsmöte hölls tisdagen den 22 mars 2011 kl. 18.00
i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, sal 404.

Föredragningslista

1. Mötet öppnas
2. Fastställs att mötet är stadgeenligt och beslutsfört
3. Mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare väljs
4. Verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen presenteras
5. Bokslutet fastställs, styrelsen beviljas ansvarsfrihet
6. Ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter väljs
7. Två revisorer och revisorssuppleanter väljs
8. Medlemsavgiften för 2011 fastställs
9. Förslaget till stadgeändringar diskuteras
10. Beslut om förändring av stadgarna
11. Övriga ärenden för diskussion
12. Mötet avslutas

Efter mötet talade Maria Colliander-Saanio om familjen Tito Collianders liv i Petseri på 1930-talet.

 

 


Resan till Peipussjön, Setomaa och Petseri 2-4.9.2011

Sjön Peipus, som ligger mellan Estland och Ryssland, är Europas fjärde största insjö. Den ryska bebyggelsen på västra stranden härstammar från 1600- och 1700-talet, då religiösa flyktingar, s.k. gammaltroende som motsatte sig reformer inom den ortodoxa kyrkan och därför bannlystes, slog sig ner där. Typiskt för bebyggelsen var och är radbyar längs en och samma bygata som kan vara många kilometer lång. I det sydostligaste hörnet av Estland ligger Setomaa, ett område med säregen kultur som utgör en intressant blandning av estniskt och ryskt. Setukvinnornas nationaldräkter, som pryds av massiva silversmycken, och deras speciella sångtradition – leelo är mycket berömda.

PROGRAMMET

Fre 2.9 - Sjön Peipus

07.30-09.30  Helsingfors – Tallinn med Tallink Star (2 hytter för bagaget)
11.45-13.45  Besök och lunch i Avinurme Kultur- och Livsstilscentrum (www.elulaadikeskus.ee)
14.00-17.00  En tur genom de gammaltroendes byar – Raja, Kolkja och Varnja.
                     Besök i kyrkan och museet i Kolkja.
17.45-20.00  Besök och middag i Alatskivi slott (www.alatskiviloss.ee/eng/)
20.30             Inkvartering på hotellet i Värska (www.spavarska.ee)

Lör 3.9 - Petseri och Setomaa

08.30            Start till gränsövergångsstället i Koidula mellan EU och Ryssland
10.30-12.30  Besök i Petseri kloster
12.30-13.30  Lunch i Petseri
14.00            Besök i Irboska by – den äldsta staden i Ryssland.
17.00            Tillbaka i Estland.
18.00-21.00  Besök på setufriluftsmuseet i Värska. Setumiddag med setumusik i Tsäimaja
                     Övernattning på hotellet i Värska

Sön 4.9 - Setomaa

09.00             Start till Obinitsa
10.00-10.30   Setuatelje-galleri
11.45-13.00   Sangaste. Besök i Sangaste slott och lunch på Sangaste Rukki Maja
13.00             Retur till Tallinn
17.30-19.30  Tallinn – Helsingfors med Tallink Superstar, business lounge

 

Medlemsbrev 29.9.2011

Bästa Estlandsvän!

     En varm, för att nu inte säga het, och mot slutet blöt sommar ligger bakom oss. Medlemsresan kunde trots diverse byråkratiska svårigheter genomföras helt enligt programmet och som vi arrangörer hoppas till medlemmarnas belåtenhet. Många av oss lärde oss en hel del nytt om Estland. Bilder från resan kan ses på adressen www.estlandsvannerna.fi/mera/bildgallerier/bilder2011/.

     Nu är det i alla fall dags att blicka framåt och främst i blickfånget har vi en välgörenhetskonsert till förmån för gatubarnshemmet Peeteli i Tallinn och för åldringar knutna till S:t Mikaels församling i Tallinn. Konserten ordnas den 12 november kl. 14 i Nya Paviljongen i Grankulla (Västra Skolstigen 3). Konserten kommer att bjuda på ett högklassigt program med både estniska och inhemska uppträdanden. Våra estniska gäster är den franska sopranen Geraldine Casanova och den berömda tenoren Oliver Kuusik från Estonia operan i Tallinn. Båda är bekanta för Estlandsvännerna sedan tidigare. Dessutom uppträder õie Sarvs ensemble med traditionella seto-sånger.  De inhemska medverkande är Granhultsskolans barnkörer Kråkorna och Trastarna, samt kvartetten Jammin´ ur Akademiska damkören Lyran med ett Abbapotpurri. Ett programblad är bifogat.

     Styrelsen har arbetat med planeringen sedan i vintras och arbetet går nu in i ett skede där vi behöver all hjälp vi kan få av föreningens medlemmar med biljettförsäljning och reklam. Vi hoppas att så många som möjligt kommer på konserten och också säljer några biljetter. Biljetterna kostar 20 euro, men barn under 16 år kommer in gratis. Den som beställer biljetter ansvarar för sin kvot, dvs. betalar för hela kvoten, eftersom det annars kommer att bli svårt för oss att hålla ordning på biljetterna. Biljetter och programblad kommer fr.o.m. den 10 oktober att finnas hos Harriet Wahlsberg-Tiderman tfn 040 732 02 00, Carita Rosenberg-Wolff tfn 050 339 73 70 och Ingegerd Nyström tfn 050 539 07 39. Vi nås också per e-post: ingegerd.nystrom(a)gmail.com. ; tattaw(a)hotmail.com ; harrietw(a)suomi24.fi.  Ring eller skriv så kommer vi överens om hur ni bäst ska få biljetter och program.
 

Annat aktuellt under senhösten

Estlandsvännernas julkort

     Snart blir det igen dags att rusta sig inför julen. Vi hoppas att ni också i år använder och eventuellt säljer vidare Estlandsvännernas julkort till förmån för gatubarnshemmet Peeteli. Vi räknar med att få några nya motiv i tid för julposten, men också de gamla finns till försäljning. Ett dubbelkort med kuvert kostar 2,50 euro. Korten fås hos Harriet Wahlsberg-Tiderman (Esbo) och Ingegerd Nyström (centrum). Kontaktuppgifterna är desamma som ovan.

Julbasar i S:t Mikaels församling

     Den 3 december ordnar S:t Mikaels församling sin traditionella julbasar dit vi alla naturligtvis är hjärtligt välkomna.  Basaren är öppen kl. 11-14 och adressen är Rüütli 9, kyrkan ligger alltså längst upp i gamla stan i Tallinn.  Vi ordnar ingen gruppresa det här året, men åtminstone Hedvig och Pentti Halén från oss kommer att vara plats. Ni kan alltså personligen understödja denna lilla svenska församling genom att göra inköp, inhandla lotter och dricka kaffe där. Den som inte varit i S:t Mikael kan också passa på att se det museum som finns där. Föreningen kommer att under julveckan bjuda församlingens pensionärer på en traditionell jullunch.
     Med detta brev följer också fakturan för medlemsavgiften som alltså är 15 euro. Den skall betalas inom oktober på konto 405546-59796 (FI56 4055 4650 0097 96).

Aktuellt under år 2012

     Även under år 2012 kommer föreningen att ordna en medlemsresa. Styrelsen har så smått börjat fundera på nästa resmål, men vi vill också gärna höra vad det kan finnas för önskemål. Lämna alltså in förslag på nästa resmål till Ingegerd Nyström per e-post eller brev (Skeppsredaregatan 3 A 4, 00140 Helsingfors). Målet för resan brukar slås fast redan före jul.

Med önskan om en skön höst och om att vi alla ses på konserten

Ingegerd Nyström
Tfn 050 539 07 39

 


Musikalisk glädje i novembermörkret!

Välgörenhetskonsert - Muusika Ilu

Estland och Finland möttes i den musikaliska glädjens tecken
lördagen den 12 november kl.14.00 i Nya Paviljongen, Västra Skolstigen 3, Grankulla.

Konferencier Ann-Kristin Schevelew.

 Programmet

- Välkomstord av Ingegerd Nyström, ordförande för Estlandsvännerna
- Granhultsskolans barnkörer Kråkorna och Trastarna
- Traditionella sydestniska Seto-sånger. Õie Sarvs ensemble
- Paus med servering
- Abba-sånger. Damkvartetten Jammin’ ur Akademiska damkören Lyran
- Géraldine Casanova, sopran, Oliver Kuusik, tenor, Piia Paemurru, pianist:

  • Villanelle av Eva Dell’Acqua
  • Parlami d’amore, Mariù av Cesare Bixio
  • Duett ur Kärleksdrycken av Gaetano Donizetti
  • Core 'ngrato av Salvatore Cardillo
  • Les chemins de l'amour av Francis Poulenc
  • Duett ur Glada Änkan av Franz Lehár
  • Libiamo ur La Traviata av Giuseppe Verdi
     

Biljetter 20 euro, barn under 16 år gratis. Intäkterna från konserten gick oavkortade till socialt arbete vid gatubarnshemmet Peeteli i Tallinn och för att hjälpa åldringar knutna till S:t Mikaelsförsamlingen i Tallinn. Biljetter: Estlandsvännernas medlemmar Harriet-Wahlsberg-Tiderman, tfn 040-73 20 200, Ingegerd Nyström, tfn  050-53 90 739, Carita Rosenberg-Wolff, tfn 050-339 73 70, på Luckan i Helsingfors och vid dörren en timme innan konserten börjar.

Att hitta till Nya Paviljongen:
Nya Paviljongen finns i Grankulla svenska skolcentrum, Västra Skolstigen 3. Om du åker kollektivt, ta S-tåget eller buss 109. Stanna bussen vid hållplatsen ”Samis” (Skolcentret, Ruotsalainen koulukeskus), som är den andra hållplatsen efter järnvägstunneln. 

Géraldine Casanova, sopran 

Oliver Kuusik, tenor