Medlemsbrevet 1/2010

Estlandsvännerna rf                     Medlemsbrev 1/2010                     Helsingfors 25.2.2010

Bästa Estlandsvän!

Vintern håller oss i sitt grepp, men det blir ljusare och vi planerar för framtiden.

Årsmöte och föredrag: De baltiska språkens historia
Torsdagen den 15 april håller vi vårt årsmöte på Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, sal 404. Årsmötesförhandlingarna börjar kl 18 och kl 19 talar professorn i östersjöfinska språk Riho Grünthal om de baltiska språkens historia. Bl.a. får vi höra om den nu praktiskt taget utdöda liviskan, och om hur kontakterna med svenskan, tyskan och ryskan har påverkat språken i norra Baltikum. Föredraget hålls på svenska. Utöver detta blir det kaffeservering och lotteri.

Besök på gatubarnshemmet
Många medlemmar har uttryckt en önskan att få besöka vårt skötebarn, gatubarnshemmet Peeteli. Den resan blir av i vår, måndagen den 12 april. Då hinner vi också med en visit på S:t Mikaels församling . Kontakta Karin Owren (kowren(at)welho.com) eller Ingegerd Nyström 050-5390739 före 31 mars om du vill vara med.

Nuckö och Ormsö i början av september
De svenskaste av de estlandssvenska trakterna är målet för resan i år, se bifogade preliminära program. Fyll i anmälningsblanketten och skicka den senast 31.5 till Karin Owren, Högbergsgatan 3 B 44, 00140 Helsingfors.

Med önskan om en snar vår!
Carita Rosenberg-Wolff, ordförande
 


Årsmötet 2010

Årsmötet 2010 hölls den 15 april på Vetenskapernas hus.

Professor Riho Grünthal
Professor Riho Grünthal Årsmötesdeltagare 2010

Efter årsmötet berättade professorn i östersjöfinska språk Riho Grünthal om hur kontakterna med tyskan, svenskan och ryskan under seklens lopp påverkat språken i norra Baltikum.
 


Program för resan till Nuckö, Hapsal och Ormsö 3-5.9.2010:

Fredag 3.9.2010 - Nuckö & Hapsal
06.45 Samling på terminalen i Västra hamnen i Helsingfors (Busholmen).
07.30 Avfärd med Tallinks Star.
09.30 Ankomst till Tallinn. Avresa med buss till Nuckö.
11.30 Nuckö Sankta Katarina kyrkan.
12.00 Besök i Nucköskolan i Birkas.
13.30 - 15.30 Besök och lunch på Lyckholms herrgård.
16.00 Incheckning på Hotel Promenaadi i Hapsal.
17.00 Vandring i Hapsal med besök på Aibolands Museum.
19.00 Middag på restaurang Kuursaal.

Lördag 4.9.2010 - Ormsö
09.30 Avfärd med buss till Rohükyla
10.15-11.00 Färja från Rohuküla till Ormsö.
11.30 Besök på Hembygdsgården i Sviby och St.Olofskyrka i Hullo by.
13.00-14.30 Lunch i Hullo by.
15.00 Besök vid ruinerna av Magnushov herrgård, Saxby fyr, Rälby – de mest bevarade byarna.
17.05-17.50 Färja från Ormsö till Rohukül.
19.00 Middag på hotel Promenaadi.

Söndag 5.9.2010 - Hapsal
Morgonen fritt program.
11.00 Utcheckning. Besök på Ilon Wiklands sagomuseum och Hapsal fästning.
13.00 Lunch på Müüriääre kafé.
16.00 Tillbaka i Tallinn.
16.45 Samling i D-terminalen i Tallinns hamn.
17.30 Avfärd med Tallinks Superstar till Helsingfors.
19.30 Ankomst till Västra hamnen i Helsingfors.
 


Medlemsbrev 29.10.2010

Bästa estlandsvänner

Sommaren och vår medlemsresa ligger en bit bakom oss och hösten har gått in i sitt kanske ruskigaste skede. För oss är det dags att blicka framåt. Höstens program har tagit form och styrelsen har också börjat planera nästa års resa som kommer att gå till Setumaa i sydöstra Estland och Petseri kloster 26-28 augusti 2011. Närmast på programmet står i alla fall ett höstsamkväm den 17 november och en ev. Resa till S:t Mikaels församlings julbasar den 4 december. Styrelsen hoppas också att många medlemmar lika beredvilligt som förra året skall sälja julkort till förmån för gatubarnen.

SAMKVÄM
Såsom en del av er kanske har noterat har många olika verksamheter som är anknutna till Estland denna höst samlats under ett gemensamt tak i Eest Maja på Sörnäs strandväg 22. Eest Maja är alltså inhyst i det gamla gasverket. Vi har fått möjlighet att hålla vårt höstmöte där och kommer också att få bekanta oss med huset. Vår medlemsafton hålls alltså den 17 november och börjar kl. 17.30 med en halvtimmes rundvisning i huset (på finska). Kl. 18.00 introducerar vår föreningsmedlem, docent Laura Assmuth vårt nästa resmål genom ett föredrag om Setumaa. Det kommer att finnas goda möjligheter till diskussion. Kvällen avslutas med en kopp kaffe och friare samvaro.
Adressen är alltså: Sörnäs strandväg 22, trappa C, som ligger på baksidan av huset.

S:T MIKAELS JULBASAR
S:t Mikaels församling i Tallinn håller sin traditionella julbasar lördagen den 4 december. Förutsatt att det finns intresse för det har vi i år tänkt ordna en gemensam resa till basaren. Det blir tidig avfärd, förmodligen 7.30 med Tallink med retur sen eftermiddag. Den som är intresserad kan ta kontakt med Ingegerd Nyström e-post ingegerd.nystrom@gmail.com eller tfn 050 5390739. Det går också bra att anmäla sig på samkvämet.

KORT
Kortförsäljningen till förmån för gatubarnen blev i fjol en framgång. Nu har vi tagit nya upplagor och hoppas att många medlemmar också i år kan sälja kort eller åtminstone köpa sådana för eget bruk. Korten kan fås på samkvämet. Den som inte kan delta i samkvämet kan vända sig till Harriet Wahlsberg-Tiderman tfn 040 7320200 eller någon annan styrelsemedlem för att få kort.

Bästa hösthälsningar,
jag hoppas vi ses på samkvämet

Ingegerd Nyström
Tfn 050 5390739
 


Höstsamkväm 17.11.2010

Estlandsvännerna ordnade ett höstsamkväm onsdagen 17.11.2010 kl. 17.30 på Eesti Maja, Sörnäs strandväg 22, Helsingfors. Eesti Maja är inhyst i det gamla gasverket. Tuglas-seuras verksamhetsledare Juhani Salokannel visade oss först runt i lokalerna och kl. 18.00 introducerade vår föreningsmedlem, docent Laura Assmuth vårt nästa resmål genom ett föredrag om Setumaa. Kvällen avslutades med en kopp kaffe och friare samvaro.
 


Julbasar och jullunch på S:t Mikaels i Tallinn

Några estlandsvänner företog en gemensam resa till julbasaren i St Mikaelskyrkan den 4 december 2011 och bekantade sig också med de mer kommersiella julbasarerna i stan. Den 15 december bjöd estlandsvännerna pensionärerna i S:t Mikaelsförsamling på jullunch med julklappsutdelning.